Gå til hovedindhold

I.P. Nielsens Fond

Fonden yder støtte til ideelle formål til gavn for børn og unge i Sønderjylland, herunder til pædagogisk udviklingsarbejde for sønderjyske skolebørn.

Fonden yder bl.a. støtte til projekter, hvor der lægges vægt på oplevelser og læring, der understøtter børn og unges sønderjyske identitet i en globaliseret verden, og som udvikler deres sociale færdigheder. Projekterne kan for eksempel tage udgangspunkt i følgende temaer: • Kultur • Natur og teknik • Historie • Sundhed og trivsel. Midler tildeles projekter, der geografisk er afgrænset til det tidligere Sønderjyllands Amt. Målgruppen er børn og unge i Sønderjylland i aldersgrupper, der svarer til folkeskolens 0. – 10. klasse.