Gå til hovedindhold

Industriens Fond

Fondens formål er at udvikle og støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne.

Industriens Fond støtter projekter inden for tre overordnede områder:

  • Viden og kompetencer
  • Virkelyst og iværksætteri
  • Internationalisering og åbenhed

Projekter og initiativer, der kan opnå støtte, kan f.eks.

  • have til formål at udvikle ny viden og forbedre kompetencer inden for dansk erhvervsliv og industri,
  • øge virkelysten,
  • understøtte iværksætteri,
  • markedsføre Danmark som eksportland eller marked for internationale investeringer.

Industriens Fond samarbejder gerne med andre fonde eller organisationer om støtte til et projekt eller en idé.

Det skal blot være tydeligt, hvordan de forskellige parter hver især bedrager til projektet.

Hvordan søger man

Der skal anvendes elektronisk ansøgningsskema