Gå til hovedindhold

Friluftsrådet

Naturoplevelser og friluftsliv skaber livskvalitet, glæde og kan bruges til at løse mange af samfundets udfordringer. Derfor er det vigtigt, at alle har mulighed for at komme ud i naturen og få del i de gode oplevelser, som man kan få derude. 

Udlodningsmidlerne udgør det overskud, som er i Danske Lotteri Spil A/S og et fastsat udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S.

Der gives tilskud til

Undervisning i naturen

Der gives tilskud til projekter, der udvikler skolernes mulighed for at afholde naturbaserede undervisningsforløb i nationalparker, naturparker eller andre større naturområder.

Friluftsrådet ønsker at udfolde potentialet for læring i naturen i regi af større, sammenhængende naturområder, f.eks. nationalparker eller naturparker. 

Hvilke projekter kan få tilskud?

Der kan søges om støtte til projekter, som udvikler og forankrer natur- og landskabsbaserede læringsforløb i større, sammenhængende naturområder. Der gives derfor tilskud til projekter, der udvikler undervisning, så alle elever i løbet af deres skolegang kommer ud i den lokale natur, og får et ejerskab og kendskab til dens særlige karakter. Det er en forudsætning, at projektet udføres i et samarbejde mellem skoleforvaltning og lokale samarbejdspartnere – f.eks. natur-, national- og geoparker, naturcentre eller lokale foreninger.

Der kan f.eks. søges om støtte til:

 • Faciliteter eller udstyr som understøtter undervisningsforløb i landskabet, evt. i form af grejbanker
 • Udvikling af undervisningsmaterialer
 • Afholdelse af kortere kurser for naturformidlere, naturvejledere og lærere
 • Etablering og igangsættelse af samarbejdet, f.eks. lønudgifter til projektledelse.

Hvem kan søge tilskud?

Organisationer med tilknytning til større, sammenhængende naturområder kan søge. Det kan være naturparker, nationalparker, geoparker mv., eller det kan være naturcentre, museer eller lignende.

Skoleforvaltninger kan søge, hvis der er indgået en samarbejdsaftale med en relevant organisation.

Der er krav om medfinansiering på minimum 30 procent. Ved ansøgninger fra kommuner kan der ikke ydes større tilskud end kommunens egenfinansiering. 

Hvor meget kan man søge?

Der kan søges om tilskud på op til 1 million kroner.

Der er i alt afsat 4 millioner kroner til temaet. 

Hvad lægger der vægt på?

Når Friluftsrådet behandler ansøgningerne, lægges der vægt på følgende punkter:

 • Henvisning til læringsmål: Hvilke læringsmål vil undervisningsforløbene være med til at opfylde?
 • Omfang og rækkevidde: Hvor mange skoler og klasser vil komme til at gennemgå forløbet? Og hvilke klassetrin vil det rette sig imod?
 • Tilgængelighed af faciliteter: Er eventuelle faciliteter i naturområdet, som etableres gennem projektet, offentligt tilgængelige, når de ikke bruges til undervisning?
 •  Medfinansiering: I hvilken grad påtager kommunens forvaltning sig eventuelle udgifter for de enkelte skoler ved undervisningsforløbene, f.eks. udgifter til transport af elever fra skolerne ud til de grønne områder?
 • Inddragelse af frivillige foreninger: Inddrager projektet frivillige foreninger, f.eks. i forbindelse med naturformidling eller undervisningsaktiviteter? 
 • Forankring og fremtidig drift: Er forankring og drift efter projektperioden tænkt ind i projektet? 

Hvad gives der ikke tilskud til?

Der gives ikke tilskud til:

 • Udgifter til transport af elever fra skoler til grønne områder
 • Aktiviteter... 
  • der erstatter kommunale, regionale eller statslige forpligtelser
  • der betragtes som ansøgers almindelige drift
  • der har et kommercielt sigte
  • der gennemføres uden for Danmark
  • hvor udgifter er afholdt inden ansøgningstidspunktet med idrætsformål, f.eks. sportsanlæg eller konkurrenceaktiviteter

Hvordan søger du?

Find gode råd og inspiration til din ansøgning om tilskud til projekter.

For at søge tilskud skal du udfylde ansøgningsskemaet. Ansøgningsfristen er 1. februar 2019. Du kan forvente svar inden for 3-4 måneder fra ansøgningsfristen.

Vi anbefaler, at du læser vores gode råd til ansøgere, inden du udfylder ansøgningsskemaet . 

Ved spørgsmål kontakt

Har du spørgsmål eller brug for gode råd til dit projekt kontakt

Jakob Simonsen
Chefkonsulent
Mobil: 30221664
Email: sim@friluftsraadet.dk

Sune Møller Petersen
Konsulent
Mobil: 24676643
Email: smp@friluftsraadet.dk

Kilde: Friluftsrådet