Gå til hovedindhold

Friluftsrådet - Hjælp til aktiviteter i udeundervisningen

Friluftsrådet har oprettet en ny tilskudspulje, som er med henblik på hjælp og støtte til udeundervisning på landets skole og institutioner. Puljen består af 5 mio. kr. fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. 

Der er bred støtte til ideen om mere udeundervisning på skoleskemaet, men det kan også skabe visse udfordringer i forhold til planlægning, materialer, tid og ideer. Men det skal den nye pulje ændre på, da pengene er målrettet lokale indsatser, der skal styrke børn og unges udeundervisning. 

Om tilmelding:

  • Der gives tilskud på mellem 5.000 og 100.000 kr.
  • Der er intet krav om medfinansiering, hvis tilskuddet lyder på under 50.000 kr.
  • Der er et krav om medfinansiering på 30 %, hvis tilskuddet er over 50.000 kr.
  • Der fokuseres særligt på projekter, hvor der er tale om et lokalt samarbejde. Derudover skal der være fokus på børns muligheder for friluftsaktiviteter og udeundervisning.

Læs meget mere om den nye tilskudspulje på Friluftsrådets hjemmeside