Gå til hovedindhold

Folke Bernadottes minnesfond

Stiftelsen Folke Bernadotte Mindefond for international udveksling

Formålet med Folke Bernadotte Mindefond er at fremme unges internationale forståelse gennem udvekslinger med unge i andre lande.

Mindefond imødekommer ansøgninger, der falder inden for følgende kategorier:

  • camps med fælles aktiviteter med unge fra andre lande.
  • udvekslinger, dvs. besøg til et andet land, hvor der ligeledes er gensidige besøg i Sverige.
  • voluntør af mindst fire ugers varighed.

Kun ansøgninger, der falder ind under disse tre kategorier kommer i betragtning.

Lejre og camps, som inkluderer besøg i tidligere udryddelseslejr har en vis prioritet. Kan ikke i øjeblikket understøttes Tolreransresor uden gensidig besøg eller kontakte de unge.

Aldersgrænse: 11 – 26 år

Hvem kan søge

Stipendiet kan søges af organisationer og enkeltpersoner fortrinsvis fra foreningslivet. Organisations aflønnede personale står uden stipendiegivning. Personer som ansøgningen vedrører skal være mindst 11 år og højst 26 år.

Hvordan søges der

Stipendiet søges på et særskilt ansøgningsskema For at ansøgningen kan komme i betragtning, skal formularen udfyldes komplet.

Ansøgningsfrister

Ansøgninger med planlagte afgange mellem den 1. maj og 30. november 2020: senest 15. februar.
 
 
Ansøgningen sendes til:
Folke Bernadottes Minnesfond,
Box 4309,
102 67 Stockholm
 
eller 
 
Du kan hente den elektroniske formular og udfylde den. Derefter udskrive det og sende det som anvist. E-Form Group Application
 
Yderligere oplysninger kan fås ved kontoret, tlf. 08-662 25 05 
E-mail: fbminne@gmail.com 
Bernadotte Mindefond 
Box 4309, 102 67 Stockholm