Gå til hovedindhold

Pædagogisk Udviklingsfond (PUF)

FOAs Pædagogiske Udviklingsfond (PUF) er oprettet med det formål, at alle indenfor det pædagogiske virkefelt kan ansøge om pengemidler til udviklingsarbejde, projekter og forskning. PUF ønsker at belyse betydningen af ophold i alle dag- og døgntilbud, herunder rammernes betydning, ved at bevilge beløb til projekter der støtter dette formål.

Formål:
I forhold til børn, unge og voksne at fremme:

  • udviklingen af en pædagogisk praksis, der tilgodeser krav til menneskelig sundhed og oplevelse af livskvalitet gennem selvbestemmelse. Forstået som udvikling af børn, unge og voksnes rådighed over relevante livsbetingelser, samt evnen til at øve indflydelse på egne levevilkår.
  • at fremme generel viden om børn, unge og voksnes levevilkår og udviklingsmuligheder

I forhold til medarbejderne, er det formålet at belyse:

  • det pædagogiske personales personlige og faglige forudsætninger og kompetencer
  • personalesamarbejde og kulturer i dag- og døgntilbudene
  • mulige uddannelses- og udviklingsmuligheder


Hvordan søger man:

PUFs ansøgningsvejledning skal bruges ved ansøgninger. Alle punkter skal udfyldes, og der må højest medsendes fem sider bilag til ansøgningen.

Ansøgningen skal sendes til:

Du kan sende din ansøgning pr. mail til jasp@foa.dk.  

Har du ikke mulighed for at sende din ansøgning pr. mail, kan du sende den med posten til:

FOAs Pædagogiske Udviklingsfond
Att.: Jan Simon Petersen
Staunings Plads 1-3
1790 København V

Ansøgningsfrister:

  • 1. april for ansøgninger, der ønskes behandlet i maj
  • 1. august for ansøgninger, der ønskes behandlet i september
  • 1. oktober for ansøgninger, der behandles i november
  • 1. januar for ansøgninger der behandles i februar

Ansøgere vil få skriftlig meddelelse om PUFs bestyrelses afgørelse ca. 14 dage efter