Gå til hovedindhold

FLS Industries A/S Gavefond

FLS Industries A/S´ Gavefond er en selvejende institution, der har til formål at yde bidrag indenfor følgende områder:

- Humanitært arbejde, herunder støtte til syge og handicappede
- Formål af national eller kulturel karakter
- Naturbevarende og miljømæssige initiativer og projekter
- Uddannelse, hovedsageligt med erhvervsmæssigt sigte, ej enkeltpersoner
- Forskning og udvikling, ej enkeltpersoner
- Andre lignende formål af almenvelgørende og almennyttig karakter, ej enkeltpersoner

Hvordan søger man:
Ansøgning af FLS Industries A/S´ Gavefonds midler skal foretages via denne e-mail: gavefond@flsindustries.com

Uddelinger sker fortrinsvis i forbindelse med bestyrelsesmøder (ca. 2 gange årligt).

Ansøgninger der ikke honoreres vil IKKE blive besvaret. 

Ansøgningsfrister:
Løbende

Hvem kan søge:
Fonden har den praksis ikke at uddele midler til enkeltpersoner.

FLSmidth & Co. A/S Donation Fund
Donation Fund
Vigerslev Allé 77
DK- 2500 Valby
DENMARK

gavefond@flsmidth.com