Gå til hovedindhold

Familien Hede Nielsens Fond

Fondens formål er bl.a at yde støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt andre almennyttige eller velgørende formål, som efter bestyrelsens skøn kan sidestilles hermed. Kulturelle formål støttes dog primært lokalt, mens uddannelsesmæssige formål forventes at være minimum på kandidatgradsniveau. Visse ansøgere prioriteres lokalt, mens fondens overordnede formål er at støtte ansøgninger, der af formandsskabet og bestyrelsen vurderes til gavn og fremme for Danmark generelt. Fonden uddeler årligt 5-8 mio. kr.

Hvordan søger man
Ansøgningen med understøttende dokumentation fremsendes som brev i 1 eksemplar. Ansøgninger modtages ikke pr. e-mail.

Følgende punkter skal indgå i ansøgningen

  • Formål og evt. baggrund samt nyttige oplysninger.
  • Hvem er ansvarlig
  • Budget, herunder egenbetaling samt andre bidrag fra evt. det offentlige, foreninger ell. andre fonde.
  • CV
  • Kontaktperson og adresse. Evt. e-mail adresse og telefon nr.
  • SE-nr. / CVR-nr. eller CPR-nr.

Ansøgningsfrister

Fonden kan søges skriftligt hele året.

Indkomne ansøgninger behandles løbende.
Alle ansøgninger får skriftligt svar.
 

Det er op til ansøger at søge fonden i god tid, så vidt muligt 6 måneder før.

 

Kontakt

Familien Hede Nielsens Fond
Holmboes Allé 1, 11. etage
8700 Horsens
Tlf. 79 27 73 00
hnfond@hedenielsensfond.dk