Gå til hovedindhold

Fabrikant Mads Clausens Fond

Fondens formål er at yde almenvelgørende økonomisk støtte

  • til uddannelses- og forsknings øjemed til videnskabelige institutioner, skoler, kollegier og biblioteker m. v. Uddelinger i denne kategori går primært til universiteter og andre højere læreanstalter til udstyr til forskning, udvikling og undervisning inden for teknik og naturvidenskab. Det tages med i betragtning, hvorvidt de projekter, der søges støtte til, har relation til Danfoss' produktion og produkter.
  • Til fremme af dansk kulturel virksomhed i ind- eller udland.
  • Til velgørende foreninger og institutioner og i øvrigt til andre almennyttige formål efter bestyrelsens skøn.
  • Støtte til grundskoler gives kun i Danfoss' lokalområder. 

Det understreges, at fonden er almenvelgørende og derfor ikke kan yde støtte til enkeltpersoner; principielt bevilges heller ikke midler til rejseformål og kommercielle projekter.

Hvordan søger man

sendes som brev til:

Fabrikant Mads Clausens Fond
Danfoss A/S
6430 Nordborg

eller som pdf- eller word-fil på e-mail til:

mc.fond@danfoss.dk

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ansøgeren og det projekt, der søges støtte til, og hvad det forventes at koste (budget, tilbud eller prisoverslag).