Gå til hovedindhold

DUFs science pulje

Science puljen støtter aktiviteter, der vækker børn og unges interesse for naturvidenskab. Det kan være aktiviteter inden for fysik, kemi, biologi, astronomi, teknologi, ingeniørvidenskab, opfindelser, design eller lignende.

Du kan søge op til 50.000 kr. til aktiviteter. Aktiviteterne skal være drevet af børn eller unge i alderen 10-20 år, og de skal foregå i fritiden – fx i en forening.

Hvem kan søge science puljen?

Privatpersoner, grupper og foreninger kan søge puljen. Bemærk, at aktiviteterne, der søges til, skal være drevet af børn og unge i alderen 10-20 år, men at en voksen eller foreningen gerne må hjælpe med selve ansøgningen.

Bevillinger kan ikke udbetales til personer under 18 år. Her skal midlerne søges af en voksen økonomiansvarlig. Er du en forening eller en organisation der søger, skal den økonomiansvarlige være en tegningsberettiget for foreningen/organisationen. Der skal altid underskrives med NemID.

Hvad kan jeg søge til?

Puljen støtter aktiviteter om naturvidenskab. Naturvidenskab skal forstås bredt. Det kan fx være:

  • Materialer til eksperimenter
  • Forløb om naturvidenskab
  • Foredrag om naturvidenskab
  • Entré til museer

Ansøgningsfrister

Svar på ansøgninger

Du får svar inden for 2 uger, hvis du søger under 10.000 kr.
Du får svar inden for 1 måned, hvis du søger over 10.000 kr.

Kilde: DUF