Gå til hovedindhold

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter.

Fondens formål

Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det næste fondsmøde.
Fonden støtter ikke generel drift og som hovedregel ikke praktikophold, opførelse af klubhuse, indkøb af almindeligt inventar og musikudgivelser.

​Uddeling kan også finde sted uden ansøgning, og fonden kan selvstændigt tage initiativ til indstiftelse af en eller flere prisbelønninger indenfor fondens formål. Fonden indstiftede i 1972 "Amalienborgprisen". Denne pris kan ikke søges og har til formål at støtte udgivelse af et betydningsfuldt dansk, ikke skønlitterært værk, der oversættes til andet sprog.

Under fonden hører også "Cayx-Legatet”, der støtter studerende og kandidater med relation til det franske. For yderligere oplysninger henvises til www.royalacademy.dk.
Alle ansøgere til Kongehusets fonde får svar på deres ansøgning. 

Målgruppen

Alle

Tilsagn

Tilsagn om støtte meddeles ligeledes per e-mail umiddelbart efter førstkommende fondsmøde.
Fondenes uddelinger offentliggøres her på Kongehusets hjemmeside under den enkelte fonds ”Uddelinger”, i form af en bevillingsliste over ansøgere og deres projekttitler, på formål og beløb.

Afslag

Afslag på ansøgninger meddeles løbende per e-mail. Kongehuset begrunder ikke afslag på ansøgninger.
Kongehusets offentliggør ikke ansøgninger, der har fået afslag.

Ansøgningsfrist

15. februar (til behandling på bestyrelsens sommermøde ca. 1. juni)
15. august (til behandling på bestyrelsens vintermøde ca. 1. december)

Uddeling

Juni og december.

Ansøgningsprocessen

Ansøgninger til Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond skal fremsendes digitalt via ansøgningsskema.
Ansøgningen bør skrives på dansk og indeholde en kort og præcis redegørelse for projektet, samt CV for ansøger og et budget med angivelse af alle forventede eller allerede kendte indtægter og udgifter. Derudover skal CPR/CVR-nr. og bankoplysninger angives.

Tidspunktet for projektet skal anføres, da fonden ikke støtter projekter, der er påbegyndt eller afsluttet, når ansøgningen forelægges bestyrelsen.

​Yderligere bilag med relation til ansøgningen kan vedhæftes som fil. Hvis man ønsker at fremsende materiale, der ikke kan vedhæftes digitalt (bøger, musik etc.), kan dette fremsendes som almindelig post til fondens sekretariat (Att. Fondssekretæren). Anfør venligst hvilken ansøgning materialet vedrører samt dato for ansøgningen. Ønskes materialet retur, bør der gøres udtrykkeligt opmærksom herpå, ligesom frankeret returkuvert/emballage hertil skal medsendes.
Ved evt. efterfølgende henvendelse om ansøgningen skal ansøgers (som angivet på ansøgningsskemaet) og dato for indsendelse oplyses. 

Fondens sekretariat er åbent for telefonisk henvendelse på tlf.nr. 33 40 10 10

Kilde: http://kongehuset.dk