Gå til hovedindhold

Det Obelske Familiefond

Det Obelske Familiefonds indsats inden for uddannelse er som på forskningsområdet koncentreret om Nordjylland. Der er tre overordnede indsatsområder:

Forskning og uddannelse:
På forskningsområdet retter strategien sig særligt mod den anvendelsesorienterede forskning, som fra forskningsmiljøet kommer videre ud i samfundet og skaber værdi. Fondet ønsker samtidig at fokusere på den tværgående og nyskabende forskning, hvor flere institutioner arbejder samme om at løse udfordringer for fremtidens pressede velfærdssamfund. Inden for uddannelse ønsker fondet at bidrage til udviklingen af nye metoder og vinkler på uddannelses- og fastholdelsesproblemstillinger – gerne rettet mod miljøer, hvor der ikke er tradition for uddannelse.

Sociale formål og sundhed:
Inden for det sociale felt har fondet et stærkt fokus på tidlig indsats rettet mod udsatte børn og på at gøre en indsats over for psykisk sårbare og deres pårørende.

Kunst og kultur:
På dette område retter strategien sig især mod den klassiske musik, samtidskunst og film. Inden for musikken ønsker Det Obelske Familiefond at bidrage til kvalitet og udbredelse til børn og unge og i det hele taget målgrupper, som ellers ikke ville opleve kvalitetsmusik. 

Hvordan søger man

Ansøgninger til Det Obelske Familiefond kan kun fremsendes via det digitale ansøgningsskema på hjemmesiden. Adgang til ansøgningsskemaet opnås ved at oprette en ansøgerprofil.

Ansøgningsfrister

Der modtages løbende ansøgninger

Kontakt

Det Obelske Familiefond
Kastetvej 2
9000 Aalborg
98 12 73 00
dof@obel.com