Gå til hovedindhold

COWIfonden

Fonden har som formål at støtte og udbygge virksomheden samt støtte relevante formål, primært inden for COWI-koncernens virkeområder og især inden for videreuddannelse og forskning. COWIfonden støtter forsknings- og udviklingsprojekter på universiteter eller forskningsinstitutioner med langsigtet perspektiv og effekt inden for COWI's virkeområder, dvs. rådgivning inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi.

Universiteter, forskningsinstitutioner, veletablerede organisationer eller enkeltpersoner kan modtage støtte. Aktiviteter der støttes skal normalt være forankret i et solidt fagligt miljø.

Hvem kan søge støtte
Eksempel på områder, der kan modtage støtte:

• Nye forskningsområder
• Udstyr til forskning
• Professorater (kortere perioder)
• Lærebøger og faglige konference
• Videreuddannelse (kun særlige udgifter i forbindelse med ph.d. studier og post. doc.)

Ansøgninger
Henvendelser kan enten ske ved brev eller e-mail.

Ansøgning til COWIfonden kan kun ske ved udfyldelse af det elektroniske ansøgningsskema. Derudover skal der vedhæftes en uddybende ansøgning, der skal indeholde følgende oplysninger:

  • Ansøgeren og dennes baggrund
  • Formålet med og indholdet af den aktivitet, der søges støtte til
  • Forventede resultater og deres samfundsmæssige relevans
  • Aktivitetens nyhedsindhold og interessenter
  • Det ansøgte beløb, samlet budget og tidsplan
  • Eventuel samtidig henvendelse til andre støttekilder

Link til elektroniske ansøgningsskema findes på COWIfondens hjemmeside.

Ansøgningsfrister
Der er hvert år to ansøgningsfrister - den 1. april og den 1. oktober.
Ansøgninger, der indgives senest 1. april, vil blive besvaret ultimo maj.
Ansøgninger, der indgives senest 1. oktober, vil blive besvaret ultimo november.

COWIfonden er en erhvervsdrivende fond, der ejer aktiemajoriteten i COWI Holding A/S, en af Danmarks største rådgivende virksomheder. 

Kontakt

COWIfonden
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark
cowifonden@cowifonden.dk