Gå til hovedindhold

BUPL's udviklingspulje

Er du medlem af BUPL, kan du søge op til 100.000 kr. til et udviklingsprojekt i din institution eller skole. Flere institutioner kan gå sammen om at søge.

Udviklingsprojekterne skal i 2019-2020 ligge inden for temaerne:

Køn, mangfoldighed og ligestilling, Pædagogisk arbejde i en digitaliseret tid, Pædagogiske udviklings- og læringsmiljøer og evalueringskultur, Jeres eget drømmeprojekt.

Projektansøgningerne skal sigte hen imod at udvikle noget, der rækker ud over hverdagens pædagogiske praksis, og som kan være værdifulde for andre end projektdeltagerne.

Læs mere om udviklingspuljen her

Du kan søge midler til:

  • Konkrete udviklingsaktiviteter
  • Ekstern konsulentbistand til evaluering og formidling
  • Vikardækning og konsulentbistand

Der kan ikke søges midler til:

  • Uddannelse og kompetenceudvikling
  • Drift og inventar
  • Studieturer og rejseophold  

Formål

Formålet med udviklingspuljen er at støtte udviklingsprojekter i pædagogiske institutioner for herved at bidrage til styrkelse af pædagogprofessionen og arbejdet med børn og unge i praksis. Gennem udviklingspuljen ønsker BUPL økonomisk at støtte pædagogisk udvikling, der rækker ud over hverdagens grundlæggende arbejde, og som derfor kræver særlige, ekstra ressourcer. Udviklingsprojekterne skal kunne tilføre værdi både til de involverede og til pædagoger i andre institutioner, eller på grund-videreuddannelse.

Hvem kan søge?

Det er alene BUPL’s medlemmer, ledere og pædagoger, der kan søge midler i BUPL’s Udviklingspulje. Ansøgningen kan udarbejdes i samarbejde med andre pædagogisk relevante udviklingspersoner.

Hvordan søges der?

Ansøgning skal foregå gennem ansøgningsskemaet. Vedlæg evt. bilag (max .4 sider).

Hent ansøgningsskema - word

Ansøgningen indsendes elektronisk til:

Chefsekretær, Dorte Wittchen, dw@bupl.dk

Hvis du har spørgsmål eller brug for sparring kan du kontakte chefsekretær Dorte Wittchen, dw@bupl.dk eller konsulent Daniela Cecchin, dac@bupl.dk

Bevilling

Ansøgningerne behandles umiddelbart efter fristens udløb og du kan forvente at få et svar inden for ca. 3 uger efter. Det er BUPL's forretningsudvalg, som beslutter bevillingerne.

Ansøgningsfrister:

  • 15. september 2021
  • 15. januar 2022
  • 15. maj 2022
  • 15. september 2022

 

Kilde: Bupl