Gå til hovedindhold

BHJ Fonden

BHJ Fonden støtter humanitære, kulturelle og almene formål.

Det er Fondens Vision gennem sit virke, at bidrage til at fremme udviklingen i Sønderjylland – at gøre en forskel i den region den selv er rundet af. Dog med mulighed for også at donere til formål i det øvrige land. Internationale formål vil ligeledes fortsat kunne tilgodeses.

I sin udvælgelse af ansøgninger vil Fonden lægge vægt på at forfølge værdierne:

  • at skabe viden og opbygge kompetencer- med sigte på områdets erhvervsmæssige udvikling
  • at støtte udvikling af børn og unge
  • at skabe nytænkning og fremme ukonventionelle løsninger – indenfor alle områder
  • at udvikle områdets attraktivitet

En ansøgnings kvalitet vil - i Fondens øjne – således afhænge af, hvorvidt den tilsigter at fremme én eller flere af disse værdier.

Hvad støttes?

Ansøgere bedes læse fondens principper og kriterier for støtte grundigt igennem inden en ansøgning sendes til fonden. Bemærk især at fonden fra tid til anden vælger at fokusere på bestemte områder og nedprioriterer andre. Se fokusområder under ”Hvad støttes?”

Ansøgere opfordres til at anvende den elektroniske ansøgningsblanket. Ansøgere der ikke benytter blanketten, kan ikke forvente at få deres ansøgning behandlet.
 

Ansøgningsfrist

Ansøgninger modtaget inden 30. april, 31. august og 31. december vil blive behandlet senest 6 uger efter den respektive tidsfrist.

Hvem kan søge

Enkeltpersoner, sammenslutninger af personer, private foreninger, organisationer og institutioner er velkomne til at at søge økonomisk støtte indenfor rammerne af fondens strategi og formål.

Fonden har rødder i Sønderjylland, og derfor nyder projekter med tilknytning til det sønderjyske område en særlig bevågenhed.

 

Kontakt
BHJ Fonden 
Postboks 272 
6200 Aabenraa 
e-mail: info@bhj-fonden.dk