Gå til hovedindhold

A/S Arbejdernes Landsbanks Fond

Arbejdernes Landsbanks Fond har til formål at styrke det danske samfund gennem uddannelse og viden.

Arbejdernes Landsbanks Fond uddeler støtte til videreuddannelse eller efteruddannelse. Støtte til skoler, læreanstalter og andre institutioner med tilknytning til uddannelse generelt. Støtte til organisationer og foreninger med tilknytning til uddannelsesområdet. Og til generelle uddannelsespolitiske organisationer og foreninger.

Hvordan søger man

Der er ikke et ansøgningsskema. Man skriver en ansøgning og sender den til:

A/S Arbejdernes Landsbanks Fond

Vesterbrogade 5

1502 København V

Ansøgningsfrister

Ansøgninger modtages og behandles løbende. Da midlerne er begrænsede, er rammerne for, hvilke formål der tilgodeses, ret snævre.

Ansøgningsfristen for institutioner: Løbende 

Legatets størrelse: Varierende 

Ansøgningsskema: Nej, send brev eller mail til ledelsessekretariatet@al-bank.dk

Hvem kan søge

Arbejdernes Landsbanks Fond tildeler midler til hovedsageligt skoler, institutioner og lignende, der varetager almindelig oplysningsvirksomhed m.v.