Gå til hovedindhold

Aage V. Jensens Fond

Fonden yder støtte til mange naturprojekter indenfor forskning, indsamling af viden og naturformidling. Ved at forske i og afdække naturens tilstand skaffes bedre muligheder for fremtidig, velovervejet naturforvaltning. Samtidig sikrer formidling af viden om naturens dyr og planter indsigt i naturens vilkår, og et engagement i at bevare naturen.

Fonden lægger stor vægt på, at projekter kan anbefales af eller sker i samarbejde med grønne organisationer, staten eller kommunerne. Fonden arbejder for at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og i fremtiden, og tillægger det betydning, om projektet indeholder en eller flere af følgende komponenter: formidling, vidensindsamling, genopretning eller bevarelse.

AAGE V. JENSEN NATURFOND er forskningsorienteret. Det vil sige, at bestyrelsen støtter sig til forskningsresultater, når den beslutter genopretnings- og forvaltningsstrategier for fondens arealer. Naturfonden støtter også forskning, der viser hvordan naturindholdet kan forbedres og fastholdes.

Fonden modtager ansøgninger fra både enkeltpersoner og forskningskonsortier, der repræsenterer en eller flere danske forskningsinstitutioner. Samarbejde mellem forskningsinstitutioner prioriteres højt.