Gå til hovedindhold

15. Juni Fonden

15. Juni Fonden arbejder med følgende områder, som alle er udsprunget af fondens formål:

  • Kunst og kultur
  • Forskning og uddannelse
  • Humanitære og sociale formål
  • Den danske natur med dens flora og fauna
  • Balancen mellem jagt- og naturinteresser

Hovedvægten

15. Juni Fondens bestyrelse har valgt at lægge hovedvægten på de ansøgninger, der tilgodeser: sikring af de danske landskabelige værdier med deres natur og biodiversitet, herunder den danske flora og fauna balancen mellem jagt- og naturinteresser.

Hvordan søger man:

Ansøgning om støtte skal foregå via fondens hjemmeside ved brug af ansøgningsformularen,som ønskes udfyldt som et resumé af evt. mere omfattende vedhæftede dokumenter.

Ansøgningsfrister:

Bestyrelsen afholder fem møder årligt og uddeler donationer i forbindelse med hvert bestyrelsesmøde. Bevillinger ved seneste bestyrelsesmøde mellem kr. 10.000 og ca. 1 mio. kr.

  • 8. januar 2018 kl. 12:00
  • 11. april 2018 kl. 12:00
  • 4. juli 2018 kl. 12:00
  • 22. september 2018 kl. 12:00

Bevillingernes størrelse:

Bevillinger mellem kr. 10.000 og kr. 200.000.

Stifterne er:

Gerda Elisabeth (kaldet Lise) Kähler (født Larsen). 1918-2008
Carl Valdemar (kaldet Drengen) Kähler. 1916-1999  

Kilde: http://www.15junifonden.dk/