Science og leg

Ideudvikling grøn

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener og begreber samt teknologi i relation til læreplanstemaet natur, udeliv og science.

Få øje på at livet omkring dig

Science rød

Projektets overordnede formål er at få flere ud i det fri og at skabe begejstring for alle de eventyr, der gemmer sig i baghaven, langs fortovet og i skolegården. Tanken er, at et besøg på Observatoriet kan hjælpe begejstringen på vej, hvis man ikke er vant til at observere i naturen eller, hvis man bare […]

NaturBornholms Science Klub

Science grøn

På Naturcenter Bornholm opretter man en science klub for interesserede børn og unge på 10-15 år. I science klubben kan børnene i både 2022 og 2023 ”gå til science” på 10 science camps, som afholdes i weekender fra september til juni. Aktiviteterne gennemføres på NaturBornholms faciliteter i Aakirkeby, suppleret med felt-aktiviteter rundt omkring på Bornholm […]

Gå til ZOO science i fritiden

Didaktisk ressource rød

Zoologisk Have i København arbejder sammen med Ishøj Kommune og Københavns Professionshøjskole om fritidsaktiviteter, hvor børn i Ishøj gennem undersøgelser og eksperimenter bliver klogere på dyr og naturen – både lokalt og globalt. Projektet løber over 22 måneder og er rettet mod børn i Ishøj Kommune, som savner anderledes og faglige udfordringer. Der er fire […]

100 potentialer

Blogindlæg grøn

GRØN, Fonden for Bæredygtig Udvikling udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet. Hvert forløb er centreret omkring én idé, opfindelse, demokratisk mulighed eller økonomisk mekanisme som kan bringe verden i en mere bæredygtig og klimavenlig retning. Til alle forløb udarbejdes lærervejledninger og en introduktionsvideo, som er med til at […]

STREET MIX: STEM-gadeidræt aktiviteter for børn og unge

Milepælsplan blå

Projekt STREET MIX skal der udvikles og implementeres gadeidrætsaktiviteter for børn og unge, med naturvidenskabeligt indhold knyttet til to allerede eksisterende ’Street-mekkaer’ i København og Viborg. Aktiviteterne skal vække interesse for og nysgerrighed på science hos unge i alderen 10-15 års. Samtidig uddannes gadeidrætsinstruktørerne til at kunne planlægge og facilitere STEM-gadeidræts aktiviteter for målgruppen. 50 […]

Kønsbevidst pædagogik og didaktik i læreruddannelsens naturfag

Video grøn

Københavns Professionshøjskole bidrager med dette projekt til at øge fremtidige læreres generelle bevidsthed om kønnets betydning i naturfagsundervisningen med henblik på at styrke alle elevers – og især pigers – muligheder for at deltage i naturfagsundervisningen.  Projektet har fokus på at gøre kommende naturfagslærere i stand til kritisk og konstruktivt at tilrettelægge undervisning og udvikle pædagogisk […]

Kønsbevidst pædagogik inden for undervisning i digital dannelse og teknologiforståelse

Ideudvikling grøn

Professionshøjskolen UC NORD udvikler sammen med Aalborg og Gentofte kommuner viden og redskaber, der kan fremme en kønsinkluderende bevidsthed og pædagogisk praksis i digital teknologiundervisning. Gennem projektet tilvejebringes ny viden, der kan fremme en kønsinkluderende bevidsthed hos lærere og omsættes i konkrete handleanvisninger. Projektet vil desuden bibringe viden om pigers og drenges interesse- og motivationsmønstre […]

Kompetenceudvikling af engineering-lærere i kønsbevidst naturfagsundervisning

Grafer rød

I projektet udvikler og udbyder den teknologiske alliance Engineering the Future med inddragelse af skoleledelser et kompetenceudviklingsmodul til uddannede engineeringlærere. Formålet med kompetenceudviklingsmodulet er at styrke lærernes bevidsthed om brugen af stereotyper i både sprog og handlinger. Forløbet vil desuden udfordre lærernes ubevidste fordomme og forestillinger om bl.a. kønsstereotyper og øge lærernes fokus på, hvilken betydning […]

MakerSpaceNetværk i Holstebro Kommune

Grafer blå

Holstebro Kommune og Uddannelsescenter Holstebro (EUD/EUX, HTX) vil skabe et centralt læringslaboratorium og otte lokale læringslaboratorier på folkeskoler, hvor de bl.a. vil have fokus på piger i STEM og fx afholde pigecamps. Med etablering af et makerspace-netværk vil projektet sætte fokus på og styrke grundskoleelevernes teknologiforståelse, digitale dannelse og praksisfaglige kompetencer. Formålet er at fremme elevernes […]