Junior Talent

Vidensnotat blå

Junior Talent er et tilbud, som giver disse talenter mulighed for nye, faglige udfordringer.

Istidsruten

Milepælsplan blå

Istidsruten er en tur gennem den tidlige danmarkshistorie, hvor de store ismasser dannede det smukke landskab.

STEAM 365

Matrix rød

Naturvidenskabelige fænomeners allestedsnærværelse og deres brydningsflader med teknologi, ingeniørskab og matematik.

Makerspace i Byens Hus

Matrix rød

Kommunen opbygger et makerspace i Byens Hus. Bygningen huser bl.a. dele af udskolingen, frivillige organisationer og flygtningeboliger.