Projektfokus: Teknologi

UC NORD udvikler sammen med Aalborg og Gentofte kommuner viden og redskaber, der kan fremme kønsinkluderende bevidsthed i digital teknologiundervisning.
 • It og medier
 • Lige muligheder i STEM
 • Teknologi
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Projektet vil sætte fokus på og styrke grundskoleelevernes teknologiforståelse, digitale dannelse og praksisfaglige kompetencer.
 • Brobygning
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Lige muligheder i STEM
 • Science-capital
 • Teknologi
 • Åben skole
 • Fællesskaber
 • Undervisningsudvikling
Med afsæt i den eksisterende engineering‐didaktik udvikles en motiverende, elevcentreret og løsningsorienteret klimaundervisning for 1.‐10. klasse.
 • Engineering
 • FN's verdensmål
 • Innovation og entreprenørskab
 • Teknologi
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Undervisningsudvikling
Morsø Kommune vil kompetenceudvikle alle lærere og ledere og uddanne vejledere på alle skoler, så makerspace kan blive implementeret i de enkelte fag.
 • Engineering
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Innovation og entreprenørskab
 • Teknologi
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Åben skole
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Københavns Kommune vil anvende makerspaces til at skabe inkluderende læringsmiljøer på ni folkeskoler og to specialskoler på Nørrebro og Bispebjerg.
 • Engineering
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Innovation og entreprenørskab
 • Lige muligheder i STEM
 • Teknologi
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Fredensborg Kommunes projekt vil etablere makerspace målrettet alle klassetrin på kommunens seks folkeskoler og en specialskole.
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Innovation og entreprenørskab
 • Teknologi
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Byg din egen månebase er et naturfagligt forløb til SFO'er og KKFO'er. Formålet er at skabe motivation og interesse for naturfag blandt pædagoger og børn.
 • Engineering
 • Naturvidenskabelige erkendelser
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Teknologi
 • Undervisningsudvikling
Computerens udvikling og historie fortælles til børn og forældre i en forestilling fra Teater Fantast i samarbejde med børnebogsforfatter Rebecca Bach-Lauritsen.
 • It og medier
 • Science-capital
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Teknologi
 • Event
 • Formidling
Udvikling af læringsmaterialer, der kan styrke interesse for og kvalitet af undervisningen i STEM på erhvervsuddannelserne.
 • Lige muligheder i STEM
 • Teknologi
 • Undervisningsudvikling
CELF vil i samarbejde med Teknologisk Institut udvikle en model til overførsel af forskningsbaseret viden om ny teknologi til lærere.
 • Lige muligheder i STEM
 • Teknologi
 • Kompetenceudvikling
Skip to content