Projektfokus: Skole-virksomhed

Projekt NEXT:GrEeN har udviklet og afprøvet et særligt koncept for skole-virksomhedssamarbejde, der ved projektets afslutning frit kan downloades.
 • Brobygning
 • Skole-virksomhed
 • Åben skole
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Projektet har til formål at give gymnasieeleverne på Tønder Gymnasium  indblik i, hvordan aluminiumsfremstillingen foregår.
 • Skole-virksomhed
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Åben skole
 • Undervisningsudvikling
PANaMa er et projekt, som vil øge interessen for uddannelser og arbejdsmuligheder i grænseregionerne mellem Danmark og Tyskland.
 • Brobygning
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Lige muligheder i STEM
 • Skole-virksomhed
 • Teknologi
 • Åben skole
 • Undervisningsudvikling
Formålet med projektet er at løfte uddannelses- og kompetenceniveauet i tre udvalgte case-kommuner.
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Skole-virksomhed
 • Åben skole
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Netværk
 • Undervisningsudvikling
Undervisningsforløb til grundskole og gymnasieelever samt bygge bro til virksomheder, øge interessen for de naturvidenskabelige fag.
 • Brobygning
 • Skole-virksomhed
 • Åben skole
 • Undervisningsudvikling
ISI 2015 har arbejdet med at forbedre færdigheder inden for naturfagene blandt unge fra multikulturelle skoler.
 • Brobygning
 • Engineering
 • Innovation og entreprenørskab
 • Lige muligheder i STEM
 • Problemorienteret undervisning
 • Skole-virksomhed
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Åben skole
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Netværk
 • Undervisningsudvikling
Skip to content