Projektfokus: Problemorienteret undervisning

LabSTEM Nord-projektet er et nyt online lab for integreret STEM-undervisning, der tager udgangspunkt i problembaseret læring.
 • Engineering
 • Lige muligheder i STEM
 • Problemorienteret undervisning
 • Science-capital
 • Teknologi
 • Forskning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Efteruddannelse af naturfaglige gymnasielærere. BRIC afholder hvert år en workshop for gymnasielærere.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Problemorienteret undervisning
 • Teknologi
 • Event
8. og 9. klasserne deltager sammen med almindelige diplomingeniørstuderende.
 • Engineering
 • Innovation og entreprenørskab
 • Problemorienteret undervisning
 • Teknologi
 • Kompetenceudvikling
Et læringsspil til Fysik C, Marsbasen, hvor eleverne sammen bygger en base på Mars.
 • Problemorienteret undervisning
 • Forskning
 • Undervisningsudvikling
I tre undervisningsfilm og det tilhørende undervisningsmateriale får de studerende at vide, hvordan forskere måler klimaforandringerne i Grønland.
 • FN's verdensmål
 • It og medier
 • Problemorienteret undervisning
 • Undervisningsudvikling
Bæredygtigt byggeri handler om at bygge gode, sunde boliger og bygninger og samtidig tage vidtgående hensyn til miljø og klima.
 • FN's verdensmål
 • Problemorienteret undervisning
 • Undervisningsudvikling
KlimaZirkus har til formål at hjælpe fremtidige generationer med faglig viden, innovationskompetencer og motivation til at arbejde med klima.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • FN's verdensmål
 • Innovation og entreprenørskab
 • Problemorienteret undervisning
 • Science-capital
 • Åben skole
 • Fællesskaber
 • Undervisningsudvikling
Projektet har til formål at udbrede viden om klimaændringer og økosystemer i Grønland.
 • FN's verdensmål
 • Problemorienteret undervisning
 • Undervisningsudvikling
En mulighed for fysikhold fra gymnasier til at komme ind og opleve Niels Bohr instituttet og prøve kræfter med svære eksperimenter.
 • Brobygning
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Problemorienteret undervisning
 • Formidling
 • Undervisningsudvikling
ISI 2015 har arbejdet med at forbedre færdigheder inden for naturfagene blandt unge fra multikulturelle skoler.
 • Brobygning
 • Engineering
 • Innovation og entreprenørskab
 • Lige muligheder i STEM
 • Problemorienteret undervisning
 • Skole-virksomhed
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Åben skole
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Netværk
 • Undervisningsudvikling
Skip to content