Projektfokus: FN's verdensmål

 • FN's verdensmål
 • Science-capital
 • Formidling
 • Undervisningsudvikling
Projektet har til formål at fremme elevernes handlekompetencer, motivation og engagement til at løse hverdagens bæredygtighedsudfordringer.
 • FN's verdensmål
 • Undervisningsudvikling
Projektet har til formål at fremme elevernes handlekompetencer, motivation og engagement til at løse hverdagens bæredygtighedsudfordringer.
 • FN's verdensmål
 • Undervisningsudvikling
Naturvidenskabelige fænomeners allestedsnærværelse og deres brydningsflader med teknologi, ingeniørskab og matematik.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • FN's verdensmål
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Kompetenceudvikling
Ved hjælp af 2 Christianiacykler og 700 besøg vil projektet igennem naturfaglig co-teaching bygge bro mellem grundskoler og børnehaver i Hvidovre kommune.
 • Brobygning
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Faciliteter
 • FN's verdensmål
 • Udeskole