Projektfokus: FN's verdensmål

GRØN udvikler over en fireårig periode 100 gratis undervisningsforløb til folkeskolens udskoling og gymnasiet med fokus på klima og bæredygtighed.
 • FN's verdensmål
 • Science-capital
 • Formidling
 • Undervisningsudvikling
Med afsæt i den eksisterende engineering‐didaktik udvikles en motiverende, elevcentreret og løsningsorienteret klimaundervisning for 1.‐10. klasse.
 • Engineering
 • FN's verdensmål
 • Innovation og entreprenørskab
 • Teknologi
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Undervisningsudvikling
Projektet har til formål at fremme elevernes handlekompetencer, motivation og engagement til at løse hverdagens bæredygtighedsudfordringer.
 • FN's verdensmål
 • Undervisningsudvikling
En vedkommende didaktik med fokus på klima og teknologiforståelse i praksis.
 • FN's verdensmål
 • Skole-virksomhed
 • Teknologi
 • Åben skole
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Projektet har til formål at fremme elevernes handlekompetencer, motivation og engagement til at løse hverdagens bæredygtighedsudfordringer.
 • FN's verdensmål
 • Undervisningsudvikling
Naturvidenskabelige fænomeners allestedsnærværelse og deres brydningsflader med teknologi, ingeniørskab og matematik.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • FN's verdensmål
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Kompetenceudvikling
Spiselige insekter gør undervisning omkring klima og miljø konkret og nærværende.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Faciliteter
 • FN's verdensmål
 • Skole-virksomhed
 • Formidling
Undervisningsforløb, der kombinerer naturbevarelse med matematik.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • FN's verdensmål
 • Udeskole
LabSTEM-projektet; et nystartet ’living lab’ for integreret STEM-undervisning og læring.
 • FN's verdensmål
 • Lige muligheder i STEM
 • Forskning
 • Undervisningsudvikling
Ved hjælp af to Christianiacykler og 700 besøg vil projektet igennem naturfaglig co-teaching bygge bro mellem grundskoler og børnehaver i Hvidovre Kommune.
 • Brobygning
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Faciliteter
 • FN's verdensmål
 • Udeskole
Skip to content