Projektfokus: Faciliteter

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
 • Faciliteter
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Forskning
 • Undervisningsudvikling
Projektet vil sætte fokus på og styrke grundskoleelevernes teknologiforståelse, digitale dannelse og praksisfaglige kompetencer.
 • Brobygning
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Lige muligheder i STEM
 • Science-capital
 • Teknologi
 • Åben skole
 • Fællesskaber
 • Undervisningsudvikling
I Holbæk Kommune kommer et mobilt observatorium, drevet af Observatoriet i Brorfelde, til at rejse mellem de 18 skolefritidsordninger med science-oplevelser.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Faciliteter
 • Science-capital
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Formidling
Næstved Kommune har udviklet en model for makerspaceindsatsen, der kombinerer lokale skolebaserede makerspaces med et centralt makerspace.
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Innovation og entreprenørskab
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Åben skole
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Skive Kommune har fokus på en tidlig indsats og vil udvikle makerspaces for børnehave- og skolebørn fra 5-9 år ved oprettelse af MiniMakerLabs og lånekasser.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Innovation og entreprenørskab
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Fredensborg Kommunes projekt vil etablere makerspace målrettet alle klassetrin på kommunens seks folkeskoler og en specialskole.
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Innovation og entreprenørskab
 • Teknologi
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
En ny skoletjeneste skal styrke det nye formidlingscenter for Limfjorden og give unge ”hands-on” oplevelser med Limfjordens økosystem.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Faciliteter
 • Udeskole
 • Åben skole
 • Formidling
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Udvikling af undervisningsforløb til helhedsorienteret STEM-undervisning på erhvervsuddannelserne.
 • Brobygning
 • Faciliteter
 • Inklusion
 • Lige muligheder i STEM
 • Forskning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Evalueringsprojektet formål er at skitsere modeller for potentialer og udfordringer, til at skabe de bedste rammer for etableringen af makerspaces.
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Innovation og entreprenørskab
 • Teknologi
 • Forskning
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
I Svendborg etableres et større centralt makerspace på kommunens udskolings-skole med erfaringer fra kommunens deltagelse i ”Engineering i Skolen”.
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Innovation og entreprenørskab
 • Teknologi
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Skip to content