Projektfokus: Eksterne læringsmiljøer

 • Brobygning
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Lige muligheder i STEM
 • Science-capital
 • Teknologi
 • Åben skole
 • Fællesskaber
 • Undervisningsudvikling
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Faciliteter
 • Science-capital
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Formidling
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Innovation og entreprenørskab
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
En ny skoletjeneste skal styrke det nye formidlingscenter for Limfjorden og give unge ”hands-on” oplevelser med Limfjordens økosystem i et åbent-skole-samarbejde med lokale virksomheder og DTU Aqua.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Faciliteter
 • Udeskole
 • Åben skole
 • Formidling
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
En bynær arena for udeundervisning og friluftsliv.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Science-capital
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Udeskole
 • Åben skole
Junior Talent er et tilbud, som giver disse talenter mulighed for nye, faglige udfordringer.
 • Brobygning
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Talent
 • Formidling
Pilotprojekt til opbygning af fire laboratorier, hvor udvalgte talentfulde elever arbejder med ingeniør-opgaver og finder socialt fællesskab.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Faciliteter
 • Talent
 • Teknologi
 • Fællesskaber