Projektelement: Netværk

Styrke kapaciteten til og effekten af naturfaglig udvikling i kommuner med naturfagskoordinatorrollen og -funktionen som omdrejningspunkt.
 • Kapacitetsopbygning
 • Netværk
Mini Big Bang er en fælles forberedelsesdag for undervisere i naturfag i grundskolen.
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Teknologi
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Event
 • Kapacitetsopbygning
 • Netværk
 • Undervisningsudvikling
Science Talent Genius var en indsats for børn med særlig høj intelligens.
 • Inklusion
 • Talent
 • Fællesskaber
 • Forskning
 • Kompetenceudvikling
 • Netværk
Formålet med Videnskabsklubben er at grundlægge et livslangt og personligt forhold til naturvidenskaben hos børn og unge.
 • Brobygning
 • FN's verdensmål
 • Lige muligheder i STEM
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Fællesskaber
 • Netværk
 • Undervisningsudvikling
Overgange i Naturfag, Dansk og Matematik handler om at udvikle læreres egne undervisningsforløb, få inspiration og bygge bro mellem uddannelser.
 • Brobygning
 • Udeskole
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Kompetenceudvikling
 • Netværk
 • Undervisningsudvikling
Naturfag i spil er et projekt, som hvert år laver aktiviteter i en række emner, med oplæg der tager udgangspunkt i de tværfaglige trinmål i grundskolen.
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • FN's verdensmål
 • Kompetenceudvikling
 • Netværk
Formålet er at sørge for, at programmering kan bruges i den naturfaglige undervisning!
 • It og medier
 • Teknologi
 • Kompetenceudvikling
 • Netværk
 • Undervisningsudvikling
Formålet med projektet er at løfte uddannelses- og kompetenceniveauet i tre udvalgte case-kommuner.
 • Fællesfaglig/tværfaglig
 • Skole-virksomhed
 • Åben skole
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Netværk
 • Undervisningsudvikling
ISI 2015 har arbejdet med at forbedre færdigheder inden for naturfagene blandt unge fra multikulturelle skoler.
 • Brobygning
 • Engineering
 • Innovation og entreprenørskab
 • Lige muligheder i STEM
 • Problemorienteret undervisning
 • Skole-virksomhed
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Åben skole
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Netværk
 • Undervisningsudvikling
FabLabNordvest skal samarbejde med loakle knudepunkter for at sprede scienceaktiviteter rundt om i Danmark.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • It og medier
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Teknologi
 • Event
 • Netværk
 • Undervisningsudvikling
Skip to content