Projektelement: Forskning

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener, begreber og teknologi.
 • Faciliteter
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Forskning
 • Undervisningsudvikling
Syddansk Universitet inviterer med projekt ”Søer i Fritiden” børn og unge til at kloges på vandkvaliteten og plante- og dyreliv i de danske søer og vandhuller.
 • Science-capital
 • Science-fritidsaktiviteter
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Citizen science-projekter
 • Fællesskaber
 • Formidling
 • Forskning
Gennem etablering af tre regionale DNA-laboratorier vil DNA på Forkant give landets gymnasieelever mulighed for at blive en aktiv del af forskning, som foregår.
 • Eksterne læringsmiljøer
 • Naturvidenskabelige erkendelser
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Åben skole
 • Citizen science-projekter
 • Forskning
 • Undervisningsudvikling
Projektets formål er, at alle børn i Odense Kommunes dagtilbud udvikler en legende, nysgerrig og undersøgende tilgang til science og teknologi.
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Forskning
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
LabSTEM Nord-projektet er et nyt online lab for integreret STEM-undervisning, der tager udgangspunkt i problembaseret læring.
 • Engineering
 • Lige muligheder i STEM
 • Problemorienteret undervisning
 • Science-capital
 • Teknologi
 • Forskning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
LabSTEM Nord-projektet er et nyt online lab for integreret STEM-undervisning der tager udgangspunkt i problembaseret læring.
 • Engineering
 • Lige muligheder i STEM
 • Problemorienteret undervisning
 • Science-capital
 • Teknologi
 • Forskning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Evalueringsprojektet formål er at skitsere modeller for potentialer og udfordringer, til at skabe de bedste rammer for etableringen af makerspaces.
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Innovation og entreprenørskab
 • Teknologi
 • Forskning
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Skip to content