Projektelement: Forskning

Science og leg bidrager til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener og begreber samt teknologi i relation til læreplanstemaet natur, udeliv og science.
 • Faciliteter
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Forskning
 • Undervisningsudvikling
Nationalt Videncenter for Læsning vil i et tæt samarbejde mellem naturfagslærere og eksperter inden for både det naturfagsdidaktiske og læsedidaktiske felt forestå udvikling, afprøvning og forankring af en ny naturfaglig læsedidaktik til brug i grundskolens naturfagsundervisning.
 • Science-capital
 • Sproglig udvikling
 • Forskning
 • Undervisningsudvikling
Projektets formål er, at alle børn i Odense Kommunes dagtilbud udvikler en legende, nysgerrig og undersøgende tilgang til science og teknologi.
 • Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning
 • Forskning
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
LabSTEM Nord-projektet er et nyt online lab for integreret STEM-undervisning der tager udgangspunkt i problembaseret læring.
 • Engineering
 • Lige muligheder i STEM
 • Problemorienteret undervisning
 • Science-capital
 • Teknologi
 • Forskning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
LabSTEM Nord-projektet er et nyt online lab for integreret STEM-undervisning der tager udgangspunkt i problembaseret læring.
 • Engineering
 • Lige muligheder i STEM
 • Problemorienteret undervisning
 • Science-capital
 • Teknologi
 • Forskning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling
Evalueringsprojektet formål er at skitsere modeller for potentialer og udfordringer, til at skabe de bedste rammer for etableringen af makerspaces.
 • Engineering
 • Faciliteter
 • Innovation og entreprenørskab
 • Teknologi
 • Forskning
 • Kapacitetsopbygning
 • Kompetenceudvikling
 • Undervisningsudvikling