Gå til hovedindhold

Progressionsbeskrivelser

Elever udfører forsøg - Naturvidenskabens ABC

Brug progressionsbeskrivelserne til at sammenkæde indholdet fra de 10 erkendelser og skab en rød tråd for dine elever i naturfagsundervisningen fra indskoling til udskoling og videre til ungdomsuddannelserne.

Der er udviklet progressionsbeskrivelser til hver af de 10 erkendelser fra Naturvidenskabens ABC. Progressionsbeskrivelserne er opdelt i forskellige uddannelsestrin for at bidrage til den røde tråd i naturfagsundervisningen fra 1. klasse til ungdomsuddannelserne. 

Med progressionsbeskrivelserne får du konkrete bud på:

  • Delerkendelser der kan give inspiration til din undervisning
  • Begreber du kan introducere eleverne for
  • Spørgsmål der kan være relevante at inddrage i din undervisning

Brug progressionsbeskrivelserne i dialog med dit fagteam om sammenhæng i undervisningen på skolen, brug dem i dialog med fagteams på nærliggende uddannelsesinstitutioner eller find inspiration til at tilrettelægge undervisning, der tager udgangspunkt i 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser.
 

Brug progressionsbeskrivelserne, når du tilrettelægger din undervisning

Inspiration til hvad undervisningen kan fokusere på? Progressionsbeskrivelserne kan hjælpe dig i indholdsudvælgelsen, når du planlægger din undervisning. Progressionsbeskrivelserne udtrykker nemlig, hvad der på de enkelte trin kan være fornuftige bud på delerkendelser, som undervisningen kan dreje sig om. Med progressionsbeskrivelserne kan du opnå overblik over delerkendelser og centrale begreber, så du får blik for relevant indhold både på det trin, du selv underviser og de andre trin, eleverne går igennem. Du kan også hente inspiration til selve undervisningen gennem progressionsbeskrivelsens eksempler på spørgsmål.

Lad progressionsbeskrivelserne inspirere naturfagsteamet

Inspiration til den røde tråd på jeres skole? Progressionsbeskrivelserne kan bruges til at kickstarte fagteamets arbejde med at skabe sammenhæng i naturfagsundervisningen fra begyndelsen med natur/teknologi til afslutningen med udskolingsnaturfagene - og videre til ungdomsuddannelserne. Når progressionsbeskrivelserne giver bud på, hvad undervisningen kan dreje sig om på de forskellige trin, kan fagteamets drøftelser fx handle om hvordan: Fx hvordan lokalområdets muligheder spiller sammen med delerkendelserne, eller hvordan overleveringspraksis kan finde sted helt konkret.  

Lad progressionsbeskrivelserne bygge bro til ungdomsuddannelserne

Begreb om elevernes næste naturfaglige skridt efter grundskolen? Progressionsbeskrivelserne kan give dig og fagteamet blik for, hvilke delerkendelser og centrale begreber, der er næste skridt på vejen for eleverne, når de forlader udskolingen. Det kan hjælpe med at prioritere indhold og vinkler i tilrettelæggelse af naturfagsundervisningen - både den fællesfaglige og den fagopdelte. På den måde kan progressionsbeskrivelserne være med til at bygge bro for eleverne i deres fortsatte naturfaglige færd i ungdomsuddannelserne og videre i livet.

 

Find progressionsbeskrivelserne her: