Gå til hovedindhold

Problembaseret undervisning

Eleverne skal på alle klasstrin opleve at arbejde undersøgelsesbaseret og problembaseret i naturfagsundervisningen. 

Der er nu også skitseret en større sammenhæng i undervisningen, så de fællesfaglige forløb ikke er alene om at være problembaserede. Problembaseret fremhæves nu som en del af fagenes identitet i udskolingen, og er en undervisningsform, der går igen i den fagopdelte undervisning. 

Underviser du natur/teknologi på mellemtrinnet, så skal du være opmærksom på, at eleverne allerede her bør arbejde med to særligt tilrettelagte problembaserede undervisningsforløb i 5.- 6. klasse. Få inspiration i den gode uddybning i undervisningsvejledningen for natur/teknologi kapitel 4.3.

Allerede i indskolingen er intensionerne at eleverne udfører enkle undersøgelser med afsæt i egne og andres spørgsmål.

Hvis du leder efter inspiration til, hvordan du kan gennemføre tiltagene i din egne undervisning, så læs fx mere problembaseret undervisning i læseplanen samt undervisningsvejledningen.

Eksempler på problembaseret forløb