Elev kigger

Kontakt

Direktion

Astras direktør Mikkel Bohm

Mikkel Bohm

Direktør

Mikkel har det overordnede ansvar i samarbejde med bestyrelsen, herunder organisering, strategisk udvikling og ledelse.
Økonomichef Bjarne Clausen

Bjarne Clausen

Økonomichef

Bjarne leder økonomiafdelingen og har det overordnede ansvar for Astras økonomistyring.
Forankringschef Bo Lykke Fredsgaard

Bo Lykke Fredsgaard

Forankringschef

Bo har ansvar for Astras forankringsindsats i kommuner, regioner og på uddannelsesinstitutioner. Kontakt Bo hvis du er regional naturfagskoordinator, eller er med i netværket af naturfagsvejledere på grundskolerne.
Talent- og udviklingschef Dorte Salomonsen

Dorte Salomonsen

Talent - og udviklingschef

Dorte har det overordnede ansvar for Astras Science talentindsats samt udviklingsarbejde og evaluering og er leder for de fire teamledere i hhv. team udvikling og NEUC, team talent undervisning, team talent drift og team talent køkken.

Team Big Bang og Unge Forskere

Teamleder Idahella Hyldgaard Bacher

Idahella Hyldgaard Bacher

Leder af Team Big Bang og Unge Forskere

Idahella har det samlede ansvar for udviklingen og fremdriften i Big Bang og Unge Forskere samt ledelsen af teamet.
Programleder Katrine Bruhn Holck

Katrine Bruhn Holck

Programleder i Unge Forskere

Katrine har ansvaret for programmets udvikling, eksterne samarbejdspartnere herunder fundraising, sponsorer, relevante netværk og deltagelse i internationale konkurrencer. Hun er talsperson for Unge Forskere og kan kontaktes i forbindelse med presse.
Specialkonsulent Estrid Brandorff

Estrid Brandorff

Chefkonsulent

Estrid er ansvarlig for Astras samlede fundraisingsindsats og arbejder desuden med arbejdsgange og sammenhænge mellem projekter og økonomi internt i Astra.
Astra medarbejder

Louise Skov Stoholm

Projektkoordinator

Louise er koordinator på Big Bang. Hun koordinerer planlægning og afvikling af konferencen, herunder tilmeldinger, fakturering, oplægsholdere, aftaler med konferencested osv.
Martin

Martin Haurballe Olsen

Projektkoordinator

Martin er koordinator i Unge Forskere og varetager forskellige koordineringsopgaver. Han arbejder bl.a. med udstillere på Science Expo og Unge forskeres hjemmeside.
Projektkoordinator Michelle Myllerup

Michelle Myllerup

Programleder for Big Bang-konferencen

Michelle har ansvaret for udvikling og gennemførelse af Big Bang. Hun er desuden ansvarlig for samarbejdet med Big Bangs styregruppe og eksterne samarbejdspartnere.

Jørn Nielsen

Servicemedarbejder

Jørn er servicemedarbejder og hjælper med en række praktiske og administrative opgaver på Astras kontor i København
Mitzi Lemes

Mitzi Lemes

Servicemedarbejder

Mitzi er servicemedarbejder og hjælper bla. med at anrette frokost på Astras kontor i københavn.
Jurykoordinator Kristian Lyck Lotzkat

Kristian Lyck Lotzkat

Jurykoordinator i Unge Forskere

Kristian arbejder med jury-rekruttering og koordinering af både forjury, semifinaler og finalen. Derudover hjælper Kristian med udvikling af mit.ungeforskere.dk og håndteringen af projekter og bedømmelser under hele konkurrencen.
Projektkoordinator Christina Marie Lütken

Christina Marie Lütken

Projektkoordinator i Unge Forskere

Christina er ansvarlig for koordinering af Unge Forskeres semifinaler, for illustrationskonkurrencen Min Vildeste Ide og deltagelse i internationale konkurrencer. Christina varetager desuden skolesamarbejdet og netværket med Unge Forskere-lærere.

Team didaktik, udvikling og evaluering

Teamleder Karin Mortensen

Karin Mortensen

Leder af Team didaktik, udvikling og evaluering

Karin er ansvarlig for Astras indsatser vedr. udvikling af undervisning og er programleder for NEUC – Naturfagenes Evaluerings- og Udviklingscenter, hvor hun er ansvarlig for koordinering af rådgivning og evaluering af eksterne projekter.
Programleder Louise Lund Bækgaard

Louise Lund Bækgaard

Programleder for Naturvidenskabsfestival

Louise har ansvaret for gennemførelse af Naturvidenskabsfestival.
Projektkoordinator Susanne Armand

Susanne Armand

Projektkoordinator

Susanne er teamets projektkoordinator og arbejder særligt med Naturvidenskabsfestival, Masseeksperiment, årets festivalforsøg og festivalens spor på Big Bang-konferencen.
Lisbeth Vive

Lisbeth Vive

Konsulent

Lisbeth arbejder med udvikling af undervisningsforløb, formidling af nye undervisningstiltag i grundskolen, projektudvikling og didaktisk rådgivning ift. grundskolens naturfag.
Billede af medarbejder på vej

Simon Toft Rømer

Administrativ koordinator

Simon arbejder med netværk i Team Forankring og med administration og koordinering i Masseeksperiment og Naturvidenskabsfestival.
Billede af medarbejder på vej

Olivia Harmat

Studentermedhjælper

Olivia Harmat er teamets studentermedhjælper og bistår med alt indenfor evalueringsopgaver samt ad hoc opgaver i Astra.
Lea Christensen

Lea Christensen

Konsulent

Lea arbejder med udvikling og formidling af nye indsatser for at styrke naturfagsundervisningen i grundskolen. Lea er kontaktperson på ultra:bit-indsatsen, Engineering i Skolen og Projektdatabasen.
Konsulent Suzie Auener

Suzie Auener

Konsulent

Suzie har ansvaret for Astras aktiviteter i projekt ”Engineering i skolen”. Hun udvikler undervisningsmaterialer, deltager i udvikling af engineering didaktik og koordinerer projektets øvrige aktiviteter.
Konsulent Christina Frausing Binau

Christina Frausing Binau

Konsulent

Christina har ansvaret for naturfagsdidaktisk udvikling med fokus på undervisning i grundskolen. Hun formidler nye undervisningstiltag i grundskolen og arbejder desuden som konsulent i NEUC med vejledning og sparring på eksterne projekter.
Specialkonsulent Lene Christensen

Lene Christensen

Specialkonsulent

Lene er programleder for Masseeksperimentet og projektleder for Testoteket. Derudover arbejder Lene med didaktik i Naturvidenskabsfestival og Unge Forskere og på tværs af Astra.
Majken Svendsen

Majken Svendsen

Specialkonsulent

Majken arbejder med rådgivning, evaluering og vidensindsamling. Hun udvikler evalueringsdesign og gennemfører evalueringer og analyser af interne og eksterne naturfagsindsatser for grundskoler og ungdomsuddannelser.

Team forankring

Forankringschef Bo Lykke Fredsgaard

Bo Lykke Fredsgaard

Forankringschef

Bo har ansvar for Astras forankringsindsats i kommuner, regioner og på uddannelsesinstitutioner. Kontakt Bo hvis du er regional naturfagskoordinator, eller er med i netværket af naturfagsvejledere på grundskolerne.
Billede af medarbejder på vej

Simon Toft Rømer

Administrativ koordinator

Simon arbejder med netværk i Team Forankring og med administration og koordinering i Masseeksperiment og Naturvidenskabsfestival.
Konsulent Lars Hagelskjær Wieland

Lars Hagelskjær Wieland

Konsulent

Kontakt Lars hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Syddanmark.
Konsulent Thomas Sandholm Hald

Thomas Sandholm Hald

Konsulent

Kontakt Thomas hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Nordjylland og Midtjylland, eller hvis du er naturfagsvejleder
Nanna Munk-Hansen

Nanna Munk-Hansen

Konsulent

Kontakt Nanna, hvis du har spørgsmål vedrørende ungdomsuddannelsesområdet. F.eks. netværket for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne eller netværket for ressourcepersoner på erhvervsskolerne.
Marie Richter Flyger

Marie Richter Flyger

Konsulent

Kontakt Marie hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, eller har spørgsmål omkring Politikermøderne på Big Bang.
Konsulent Majbrit Keinicke

Majbrit Keinicke

Konsulent

Kontakt Majbrit hvis du har spørgsmål vedrørende NAFA.
Konsulent Flemming Sjølin Bauer

Flemming Sjølin Bauer

Konsulent

Kontakt Flemming hvis du er kommunal naturfagskoordinator i Region Sjælland eller Region Hovedstaden, hvis du har spørgsmål vedrørende UdviklingsRum 2021-22 eller netværk for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne.
Konsulent Ole Kronvald

Ole Kronvald

Konsulent

Kontakt Ole hvis du har spørgsmål vedrørende NAFA eller netværk for ressourcepersoner på erhvervsskoler.

Team HR og IT

Teamleder Mette Bomholt Lindvig

Mette Bomholt Lindvig

Leder af HR og IT

Mette har det samlede ansvar for HR- og IT-området i Astra.
Billede af medarbejder på vej

Helle Schrøder

Løn- og personalekonsulent

Helle er driftsansvarlig for Astras løn- og personaleadministration. Derudover bistår hun med ledelsesinformation og diverse administrative opgaver på løn- og personaleområdet.
Rasmus Hartvig

Rasmus Hartvig

IT-studentermedhjælper

Rasmus er bachelor i datalogi og Informatik. Han arbejder med at supportere og driftsikre Astras IT-systemer samt IT-support for Astras medarbejdere.
IT-ansvarlig Joel Koch Hansen

Joel Koch Hansen

It-ansvarlig

Joel står for servicering, udvikling og styring af IT-løsninger, herunder de digitale IT-værktøjer til understøttelse af administration og kommunikation.

Team kommunikation

Lise Nørgaaard

Lise Nørgaaard

Leder for Team Kommunikation

Lise er ansvarlig for Astras kommunikation til vores mange forskellige brugere og har også ansvaret for Astras interne kommunikation.
Kommunikationskonsulent Bettina Holbæk Pearson

Bettina Holbæk Pearson

Kommunikationskonsulent

Bettina er ansvarlig for Astras nyhedsbrev og er særligt knyttet Unge Forskere. Hun producerer tekst, billeder og film – både til Astras digitale og fysiske medier.
Medarbejder Camilla Lund Riemann

Camilla Lund Riemann

Kommunikationskonsulent

Camilla arbejder med skriftlig kommunikation med fokus på webtekster, produktion og kvalitetssikring af tekstindhold til online medier generelt.
Billede af medarbejder på vej

Suong Christensen

Film- og mediekonsulent

Suong arbejder med digital og visuel kommunikation indenfor Astras mange kanaler, som website, SoMe, film og den grafiske del. Hun er desuden husets interne fotograf, yder hjælp til web-support og er særligt tilknyttet til Forankring.
Kreativ produktionsansvarlig Karin Skovrød

Karin Skovrød

Kreativ produktionsansvarlig

Karin er ansvarlig for det grafiske udtryk i Astras mange formidlingsprodukter – i tryksager og på web. Karin er inde over næsten alle indsatser i Astra, herunder Unge Forskere, Big Bang, Naturvidenskabsfestival og NEUC.
UX designer og webudvikler Risto Paananen

Risto Paananen

UX designer og webudvikler

Risto bygger bro mellem brugerne og Astras webløsninger og sikrer, at digitaliseringen af Astras viden og aktiviteter bliver formidlet på en overskuelig, inspirerende og relevant måde.
Henriette Nielsen

Henriette Karina Nielsen

Studentermedhjælper

Henriette arbejder med ekstern kommunikation og redigerer, læser korrektur og producerer tekster til digitale, sociale og trykte medier.
Louise Rurup Petersen

Louise Rurup Petersen

Studentermedhjælper

Louise arbejder med ekstern kommunikation og redigerer, læser korrektur og producerer tekster til digitale, sociale og trykte medier.

Team økonomi

Økonomichef Bjarne Clausen

Bjarne Clausen

Økonomichef

Bjarne leder økonomiafdelingen og har det overordnede ansvar for Astras økonomistyring.
Økonomimedarbejder Ivan Søholt Tjakke

Ivan Søholt Tjakke

Økonomimedarbejder

Ivan varetager en bred vifte af økonomiopgaver med primært fokus på Astras samlede drift, herunder kreditorhåndtering, IndFak, ledelsesrapportering, afstemninger samt relaterede økonomiopgaver.
Økonomimedarbejder Jette Bendorf Winther

Jette Bendorf Winther

Økonomimedarbejder

Jette varetager en bred vifte af økonomiopgaver med primært fokus på Astras projektøkonomi, herunder økonomiopfølgning på projekter, support til projektledere, debitorhåndtering, RejsUd samt relaterede økonomiopgaver.

Team talent - drift

Teamleder Signe Ammitzbøll Suhr

Signe Ammitzbøll Suhr

Leder af Team talent - drift

Signe er ansvarlig for driften i forbindelse med talentaktiviteterne i Sorø. Hun koordinerer desuden Science Talent Junior og underviser på talentcamps for grundskolen.
Laborant Anja Pauline Bodin

Anja Pauline Bodin

Laborant

Anja er laborant og sørger for, at Astras talentafdeling altid er up-to-date med laboratorieudstyr. Hun bistår desuden med laboratoriearbejde på mange camps.
Billede af medarbejder på vej

Ditte Lynge

Administrativ koordinator

Ditte er informationsknudepunktet i Astras talentindsats. Hun koordinerer og arrangerer og er desuden ansvarlig for at udsende materiale til deltagere på camps for unge science-talenter.
Ejendomsservicetekniker Jesper Wettendorff Eisvang

Jesper Wettendorff Eisvang

Ejendomsservicetekniker

Jesper er ejendomsservicetekniker og dermed ansvarlig for vedligeholdelse, oprydning, reparationer og stort og småt af praktisk art for Science Talenter.

Team talent - køkken

Berit Rasmussen

Leder af Team talent - køkken

Berit er køkkenleder for Astras talentkøkken og er ansvarlig for forplejningen i forbindelse med talentaktiviteter i Sorø.

Heidi Luid Øre

Ernæringsassistent

Heidi er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.

Jytte Elise Mortensen

Ernæringsassistent

Jytte er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.

Linda Vang

Ernæringsassistent

Linda er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.

Majbritt Petersen

Ernæringsassistent

Majbritt er ernæringsassistent og er en del af teamet i Astras talentkøkken.

Team talent - undervisning

Teamleder Mie Berggreen Høj

Mie Berggreen Høj

Leder af Team talent - undervisning

Mie er ansvarlig for talentundervisningen i Sorø og har det overordnede ansvar for projekter og fundraising ifm. Science Talenter.
Ida Lauritsen - medarbejder ved Astra

Ida Lauritsen

Projektleder

Ida er projektleder hos ScienceTalenter, og hun underviser på camps i bioteknologi, kemi og biologi. Ida har især en forkærlighed for mikroorganismer, DNA og selvlysende proteiner.

Irene Broby Eckert

Talentambassadør

Jesper Melchjorsen

Talentambassadør

Jesper er talentambassadør og underviser i kemi og bioteknologi på camps.
Projektleder Maya Høffding Nissen

Maya Høffding Nissen

Projektleder

Maya er projektleder hos ScienceTalenter, og hun underviser på en række camps og kurser, især i geologi, formidling og talentdidaktik.
Projektleder Søren Peter Dalby Andersen

Søren Peter Dalby Andersen

Projektleder

Søren Peter er ansvarlig for Astra Talentvejlederuddannelse i samarbejde m. KP samt Science Talenters Grundskolenetværk og den Kommunale Talentpakke.
Billede af medarbejder på vej

Kristoffer Brinch Ladefoged

Talentambassadør

Kristoffer er talentambassadør og underviser på talentcamps for grundskoleelever
Billede af medarbejder på vej

Sami Pedersen

Talentambassadør

Sami er talentambassadør og underviser på talentcamps særligt inden for geologi og klima
Projektleder Henning Haack

Henning Haack

Projektleder

Henning er ansvarlig for Astras indsatser inden for geofysik. Han underviser på en række camps for unge science-talenter.
Talentambassadør Christian Maaløv Andreasen

Christian Maaløv Andreasen

Talentambassadør

Christian er talentambassadør og underviser i kemi og bioteknologi på camps.
Projektleder Mikkel Heise Kofoed

Mikkel Heise Kofoed

Projektleder

Mikkel er hovedansvarlig for Astras talentnetværk for gymnasier, Science Talent Fysik-Matematik og Science Talent Fremtidsteknologi. Han underviser desuden i fysik og programmering.
Projektleder Terese Nielsen

Terese Nielsen

Projektleder

Terese er primært ansvarlig for Astras indsatser inden for matematik. Hun underviser på en række camps for unge science-talenter.
Projektleder Steen Eiler Jørgensen

Steen Eiler Jørgensen

Projektleder

Steen underviser på Science Talenters camps om rumfart, astronomi, fysik, elektronik og programmering.