Gå til hovedindhold

Talentarbejde gavner både lærere og elever

18 skoler fik deres certificering i science og talent fornyet ved årets talentkonference. ©Astra - Foto: Jakob Vind

Stadig flere skoler certificeres i Science og Talent i takt med, at lærere uddannes til talentvejledere - i forbindelse med talentkonferencen i Sorø 6. december modtog det nyeste kuld talentvejledere deres uddannelsesbevis, og årets certificeringer blev uddelt.

På grundskoleområdet er der 18 certificerede skoler, mens tallet for gymnasieområdet er 31. Men hvad kan talentarbejdet egentlig bruges til? Hvad kræver det? Og hvad gør de skoler, der er certificeret?

“Med certifikatet i Science og Talent sætter vi fokus på de skoler og gymnasier, der sætter science og talent på dagsordenen, og som arbejder strategisk og systematisk med deres indsats,” siger talentchef Nynne Afzelius fra Astra.

“Skolerne siger, at certifikatet og talentvejlederuddannelsen er med til at skabe systemer, strategi, kultur og fortællinger, der er med til at styrke deres didaktiske grundlag og naturligvis deres omdømme”.

Elever med 11 timers arbejdsdag

Langhøjskolen i Hvidovre har været i gang i ca. tre år - her er Mette Lundsteen talentvejleder, og hun fortæller, at certificeringen har fået sat fokus på naturfagene. Skolen har fået lagt en talentstrategi med indsatser på de forskellige klassetrin.

“Certificeringen har gjort, at vi har prøvet at skabe en rød tråd i skoleforløbet, hvor vi tænker tværfagligt og tænker naturfagene ind i andre sammenhænge, end vi plejer. Vi har ikke de kæmpestore prangende projekter, men en masse små tiltag. Siden 2011 har vi haft et sciencetalenthold,” fortæller Mette Lundsteen, som har ansvaret for kommunens sciencetalenthold for 7. - 9. klasse. Kommunens øvrige skoler har også talenthold, men i andre fag, og så kan man tilmelde talentelever på tværs af skolerne.

“Scienceholdet springer lige gymnasiet over og tager direkte til Københavns Universitet, hvor de bliver undervist af universitetsstuderende i bioteknologi, biologi og geologi, og de får lov at bruge laboratorierne - de har fx gensplejset et selvlysende gen fra en vandmand ind i tobaksplanter. Når vi er derinde, har de en arbejdsdag på 11 timer inkl. transport - så skal man virkelig ville det! Ellers arbejder eleverne med emner, der lægge sig op af naturfagsprøven i 9. klasse.”

Andre naturfaglige tilbud til udskolingseleverne er arkitekturholdet, hvor der arbejdes med arkitektens arbejdsmetoder - der kigges på bygninger, tegnes, bygges, bruges 3D osv., fusionsholdet med fysik og kemi, og endelig kodningsholdet, hvor alle 26 deltagere er drenge.

“Det skal vi have gjort noget ved - kodning har et ry for at være for drengenørder. Næste år vil vi lave workshops for piger på mellemtrinnet og i udskolingen - vi vil prøve at vise dem, at naturfag og teknologi også er kreative fag,” siger Mette Lundsteen.

"Talentholdet og temafagene betyder, at de dygtige elever får mulighed for at fordybe sig i noget, de ellers kun ville have meget få timer til.”

Skak er også naturfag

I den anden ende af den røde tråd, indskolingen, er skak et populært fag. I 0. klasse har eleverne skak to timer om ugen, i 1. klasse er det én time. Men skakken bider sig hurtigt fast, der spilles skak i frikvartererne, og eleverne vinder hvert år Hvidovre-mesterskaberne i skoleskak og deltager også i DM i skoleskak.

“Der har lige været VM i skak, og der fulgte eleverne ivrigt med! Skak lærer dem at fokusere, at tænke strategisk og at bruge matematikken. Og at koncentrere sig - det er helt fantastisk at komme ind i en gymnastiksal, hvor der sidder 270 små elever, og der er HELT stille! Det at kunne koncentrere sig er en evne, der er god at have i alle fag.”

Mette Lundsteen gør en indsats for at få øje på de elever, der har en interesse for at lære - som er nysgerrige, tør fejle, og som gør en ekstra indsats - også selv om det ikke lige er dem, man først ville tænke var talenter. Og hun synes, at hun kan se, at talentarbejdet bærer frugt - det er blevet smart at være klog.

“Jeg synes, at nogle af de elever, der har været på talenthold, har fået en anden status. Før i tiden var det idrætsudøverne, der var seje - i dag er det sejt at være god til naturfag, engelsk og matematik, det er ikke længere negativt at være nørdet. Eleverne bruger hinanden meget mere, de spørger dem, der er dygtige. Og dem, der bliver spurgt, føler sig anerkendt. Det er vendt - det er fedt at være klog! Og de gode trækker de andre med.”

“Langhøjskolen har de seneste 10 år samarbejdet med flere virksomheder på Avedøre Holme. Denne indsats er gennemført via projektet ‘Elever af Ellehammer’, og derudover samarbejder vi med Klimazirkus omkring Danmarks deltagelse i EXPO2020.”

Eksempler på Langhøjskolens science- og talent-aktiviteter:

 • Skak som fag + skoleskak-konkurrencer i 0. - 1. klasse

 • Naturfagsmaraton for 5. - 6. klasse

 • Skolevirksomhedssamarbejde med forsyningsvirksomheder og private virksomheder, innovationskonkurrence om bæredygtig energi for udskolingen ifm. små og store projektopgaver

 • Understøttende undervisning for 2. klasse i teknologiforståelse

 • DR’s ultra:bit i 4. klasse

 • 2 lektioners matematik med dobbeltlærer på alle årgange

 • I gang med at indrette Makerspace

 • Sciencetalentholdet på Københavns Universitet for 7. - 9. klasse

 • Valgfag i kodning, arkitektur og fusion for 7. - 9. klasse

Talentvejlederne klæder lærerne på

På Sorø Privatskole har skoleleder Nanna Øhrgaard været med fra certificeringens begyndelse for tre år siden, og skolen har to talentvejledere.

“Certificeringen og talentarbejdet betyder, at vi kan få det bedste ud af kompetencerne både hos vores elever og vores lærere. Når man spiller med på den her bane, sender det også signal om, at vi vil leve op til, hvad vores elever skal kunne i fremtiden - det er jo dem, der skal rydde op efter os! Et andet vigtigt signal er, at man i mange år har fokuseret på de fagligt svage elever, men her ser vi på dem, der er nysgerrige på at lære nyt - og det er ikke nødvendigvis er dem med den højeste IQ!”

“Når man taler talentarbejde, er det vigtigt at være opmærksom på, at man kan have rigtig dygtige elever, der ikke rigtig gider gøre en ekstra indsats, de får ikke de gode arbejdsvaner, fordi det går så nemt i mellemtrin og udskoling, at det bliver en sovepude. De skal udfordres på højere niveau. Men man kan også have elever, der måske ikke kommer så nemt til det, men som rigtig gerne vil, og derigennem bliver sindssygt dygtige. Det vigtigste er at skabe motivation, uanset om eleverne er fagligt dygtige eller fagligt svage. Det er talentvejlederne rigtig gode til - og de er gode til at klæde de andre lærere på til at være opmærksomme på, hvad der skal til. Eleverne ved altid, hvem der er de dygtige og de svage - men ikke hvem der er de mest talentfulde, og som vil knokle for at nå deres mål. Det er her, lærerne er de professionelle og dem, der kan spotte de talentfulde elever,” påpeger Nanna Øhrgaard.

“Vi stiller ofte åbne opgaver, som spænder over flere fag, og hvor der ikke er et bestemt facit. Det kræver selvfølgelig mere tid at tilpasse undervisningen til det enkelte barn, men når de får en åben opgave, så er de selvkørende - de er ivrige efter at finde løsningerne, og så kan man bruge tiden på dem, der har brug for mere støtte i opgaveløsningen.”

Nanna Øhrgaard understreger, at selv om talentvejlederne er uddannet til naturfag, ser de talent i bredt perspektiv. Skolen har talenthold i dansk, engelsk, tysk, matematik og science, men lærerne er også opmærksomme på talentarbejdet i de daglige timer - det er de blevet via talentvejlederne.

“Vi bruger en del ressourcer på det, men vi løfter i flok med talentvejlederne i spidsen, og lærerne skiftes til at tage af sted med elever til fx Sprogolympiaden, DM i fagene og Unge Forskere. Det har bredt sig i personalegruppen, så alle er åbne overfor spændende ting, vi kan deltage i.

“Talentarbejdet har givet os et fælles sprog på lærerværelset for at tale om læring og de elever, der har nogle ekstra ressourcer eller forudsætninger for at lære noget. Det har helt klart været med til at højne det faglige niveau hos eleverne - og været med til at højne den didaktiske og pædagogiske linje på skolen.”

Det skal der til for at blive certificeret

For at blive certificeret i science og talent skal skolerne leve op til en række krav om bl.a. kompetenceudvikling af lærere, tydelig talentstrategi, talentaktiviteter på skolen, deltagelse i konkurrencer og events mv.

Se kravene til, hvordan man får Certifikat i Science og Talent i grundskolen.

I forbindelse med uddannelsen til talentvejleder har kursisterne udfyldt et spørgeskema, hvor de også fortæller om skolens talentarbejde og aktiviteter.

Her er en række eksempler fra spørgeskemaerne til inspiration:

Alle skolerne har mindst én uddannet talentvejleder, som har gennemført en ECTS-certificeret talentvejlederuddannelsen (20 ECTS-point).

Alle har en opdateret talentstrategi, som har fokus på at skabe en lokalt forankret talentkultur. Fælles for strategierne er:

 • Udviklingen af en strategi er gennemført via forskellige små elevrettede eksperimenter, hvor erfaringerne herfra har drevet den videre udvikling af strategi og implementering heraf.    

 • Talentvejlederen og skoleledelsen er fælles om udvikling og implementering af skolens talentstrategi og evt. i kommunen.

 • Der er udviklet en handleplan for 'spotning' af talentfulde elever samt planlagt elevrettede aktiviteter for dem.

Skolerne har elever, der deltager i nationale naturfagskonkurrencer og eller events som eksempelvis:

 • DM i fagene

 • Fyrværkerifilm om at undgå skader

 • Pengeuge

 • Georg Mohr

 • GODA’s Novellekonkurrence

 • DM i Skills

 • Unge Forskere

 • Projekt Edison

 • Naturfagsmaraton

 • FIRST LEGO League

 • Danish Entrepreneurship Award

 • DM i Innovation (Next Level)

 • Politiken/JP - Verdens bedste nyheder

 • Min Vildeste Ide

 • Forskningens Døgn

 • Naturvidenskabsfestival

 • Girl's Day in Science

 • Matematikkens dag

 • Smart parat svar

 • Hour of Code

 • Sciencedøgn

 • Naturens Dag

 • Skoleskak

 • Kloge Hænder

Samarbejde med lokale ungdomsuddannelser, hvilket kan gøres på mange forskellige måde. Endrupskolen i Fredensborg har fx fokus på at:

 • skolens elever deltager i Juniortalent / Akademiet for Talentfulde Unge. Det er et samarbejde med Nordsjællands Grundskole og Gymnasium og tager udgangspunkt i naturvidenskab, programmering, digitalisering, fysik, kemi, biologi, psykologi og samfundsvidenskab.

 • skolens elever deltager i et kommunalt sciencetalenthold. Her varieres forløbet, så både studiesteder og virksomheder er repræsenteret. Der lægges vægt på, at undervisningen er virkelighedsnær og problemløsende.

Samarbejde med virksomheder, hvor naturfag er i fokus. Her har Krogårdskolen i Greve fx haft fokus på følgende tiltag:

 • To af skolens lærere er med i et samarbejde med Århus Universitet om projekt ‘Hovedet i Havet’ til udvikling af naturfaglige undervisningsforløb, der kan anvendes som fællesfaglige fokusområder til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

 • Samarbejde med Novozymes om afprøvning og udvikling af undervisningsforløb for folkeskolen i projektet ‘LIFE’.

 • To af skolens lærere deltager i projekt 'VirtuelGalathea3' til fortsat udarbejdelse og afprøvning af undervisningsforløb på hjemmesiden virtuelgalathea3.dk.

 • Skolen har samarbejdet med Astra om udarbejdelse af idekatalog med scienceforløb i forbindelse med Masseeksperimentet. Flere af Krogårdskolens klasser har fx været testpiloter på årets Masseeksperiment.

 • En 8. klasse har samarbejdet med firmaet DJUVA om et innovationsforløb med udfordring fra DJUVA, som klassen derefter præsenterede for en jury bestående af repræsentanter fra bl.a. DJUVA og kommunen.

 • Samarbejde med Greve Gymnasium: Ansøgning til Novo Nordisk Fonden om sammenhæng i uddannelsen i naturvidenskab fra skole via gymnasium til universitet, hvor faglige og didaktisk kompetenceudvikling af naturfaglige lærere er medtænkt.

 • Samarbejdet med Novo Nordisk om en stor konference for 9. klasses elever fra alle skolerne i Greve om den lokale vinkel på de 17 verdensmål.


Skolens talenter møder naturfaglige rollemodeller og får inspiration til en uddannelsesfremtid præget af naturvidenskab. Det har på Langhøjskolen i Hvidovre udmøntet sig ved:

 • Samarbejde med lokale virksomheder Biofos, Ørsted, WattsUp Power, Dansk Arkitekturcenter og Klimazirkus.com.

 • Samarbejde med uformelle læringsmiljøer som Kommunens Newton Room, Cirkus Naturligvis fra KU, besøg på KU Science, temafag om Fusion og Arkitektur, Studie 17 på Dansborgskolen og undervisningsforløb på naturcentret Quark.   

 

 

 •