Gå til hovedindhold

Strategiarbejde med udfordringer

De mange udfordringer i arbejdet med at uddanne børn og unge, så de opnår naturvidenskabelig dannelse og kan agere i en verden med bl.a. miljømæssige og klimamæssige udfordringer, er nu ved at blive bearbejdet i strategigruppen for en national naturvidenskabsstrategi.

Udfordringerne er dels identificeret af den bredt sammensatte strategigruppe (se boksen), dels via møder med andre interessenter og input fra Stemstrategi.dk, hvor alle interesserede kan give deres bidrag til strategiarbejdet. Frem til den 24. januar kan man besvare spørgsmål om udfordringerne i arbejdet, derefter sættes der fokus på løsninger.

Ved strategigruppens andet møde, som blev afholdt inden jul, blev der bl.a. sat fokus på brugen af teknologi og it i de naturvidenskabelige fag.

Teknologiske udfordringer

Det er i dag vanskeligt at forestille sig naturvidenskabelige job, hvor det ikke er en forudsætning at have generelle såvel som specialiserede it-kompetencer. To gæster var inviteret til at belyse udfordringer i forhold til teknologi/it.

Alexander Avanth fra Dare Disrupt gav et indblik i fremtidens teknologi og fortalte om, hvordan teknologien udvikler sig hurtigere, end vi kan forstå. I forhold til strategien betyder det, at eksisterende strukturer, rammer og indhold i undervisningen bliver udfordret fremover. Ifølge Avanth påpeger nogle forskere, at 80 procent af de job, vi har i dag, vil være væk eller erstattet med andre om blot 15-20 år. Det sætter krav til innovation og strategier for fremtiden.

Herefter fulgte et oplæg af Michael Caspersen fra Aarhus Universitet om computational thinking, som er evnen til at se på en problemstilling, så en computer kan løse den. Michael Caspersen fortalte bl.a. om, hvordan lande som USA og England arbejder målrettet med at indføre programmering i skolernes læseplaner, og han konkluderede, at en national naturvidenskabsstrategi selvfølgelig skal indeholde computational thinking - alt andet vil være utænkeligt.

Tredimensionel undervisning

På strategigruppens første møde blev det klart for gruppen, at der er brug for en fælles forståelse for, hvordan naturvidenskab kan bidrage til børn og unges almene dannelse. Dette kom der et bud på i et oplæg fra Jens Dolin fra Institut for Naturvidenskabernes Didaktik. Han definerede, at naturvidenskabelig dannelse består af tre dimensioner: en vidensdimension, en perspektiveringsdimension og en personlighedsdimension.

”Det hænger tæt sammen, og det er den sidste (personlighedsdimensionen), der er svær at få ind i undervisningen. Naturvidenskab er i sin natur neutral og objektiv, og det fænger ikke hos de unge mennesker. Jeg tror, man skal tage den personlige dimension ret alvorlig og tage den ind i naturfagsundervisningen, selv om vi ikke har tradition for det,” lød opfordringen fra Jens Dolin.

Du kan bidrage til strategiarbejdet

Mikkel Bohm, der er formand for strategigruppen opfordrede afslutningsvis alle til at bidrage med input på stemstrategi.dk og på de sociale medier via hashtagget #stemstrategi.

I de kommende uger fortsætter sekretariatets arbejde med at beskrive udfordringer, og formandskabet for strategien afholder en lang række bilaterale møder med interessenter. I slutningen af januar afholder strategigruppen sit tredje møde, hvor der skal løsninger og handlinger på bordet.

Du kan stadig nå at give dit bidrag til arbejdet ved at besvare spørgsmålne på stemstrategi.dk:

  • Hvad ser du som den vigtigste udfordring, når der skal skabes sammenhæng i naturvidenskabelig undervisning og pædagogisk praksis fra 0-18 år?

  • Hvad ser du som den vigtigste udfordring, når naturvidenskabelige indsatser skal forankres lokalt og regionalt?

Om strategiarbejdet

Den 16. december 2016 afholdt strategigruppen for en national naturvidenskabsstrategi sit andet møde ud af i alt fire, som skal munde ud i et strategioplæg til regeringen. Her skulle strategigruppen uddybe og kvalificere udfordringerne, som er inddelt i syv temaer: Børn og unge, mål, læreproces, indhold, lærere og pædagoger, evaluering samt rammer.

Udfordringerne er indkommet fra første strategigruppemøde, fra møder med øvrige interessenter og som svar på decembers spørgsmål på stemstrategi.dk. De mange udfordringer er samlet og bearbejdet af sekretariatet for strategiarbejdet.

Et færdigt oplæg til strategi skal være klar primo april 2017. 

Strategigruppen består af repræsentanter for elever, undervisere, ledere og forvaltningslag i daginstitution, skole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelser. Desuden deltager repræsentanter for erhvervsområdet samt faglige eksperter og praktikere.