Gå til hovedindhold

Podcast: hør om science-kapital i en dansk skolekontekst

Hvorfor har børn og unge, der deltager i den samme naturfaglige undervisning, så varieret et engagement ? Det kan science-kapitalbegrebet hjælpe dig med at forstå. 

 

I mange samfund er det stadig en nøgleudfordring, at alt for få har lyst til at engagere sig i naturvidenskab. På Big Bang-konferencen 2021 præsenterer Louise Archer, professor i uddannelsessociologi på Institut for Uddannelse, resultaterne fra et det store “mixed method”-forskningsprojekt i England (ASPIRE). ASPIRE følger en gruppe unge, fra de er 10, til de er 23 år, for at identificere de faktorer, der påvirker engagement og vedvarende deltagelse i naturvidenskab. Det kan du høre meget mere om til Louise Archers oplæg på Big Bang-konferencen den 25. marts kl. 09-9:50 på livescenen Studiet. 

I en dansk kontekst er science-kapital et begreb, der er under udvikling. Science-kapital handler om, hvilke ‘science’-relaterede ressourcer og dispositioner børn og unge har med sig i ‘rygsækken’, og som de opbygger gennem deres liv - i og uden for skolen. Det omfatter, hvad eleven ved om ‘science’, synes om ‘science’, hvilken viden elevens brede omgangskreds har om ‘science’, samt den daglige eksponering eleven har med ‘science’. At inddrage science-kapital som rammeforståelse kan skabe plads til, at alle elever tænker og oplever, at de har noget værdifuldt at byde ind med. 

Projektet SCOPE skal over en 10-årig periode kortlægge og følge danske børn og unges interesse for naturvidenskab, og i hvor høj grad børnene opbygger science-kapital.

"Der er massive mængder af science i vores hverdagsliv, og det er vigtigt, at alle har mulighed for at forholde sig kritiske som dannede mennesker." 

Henriette Holmegaard, lektor, Institut for Naturfagsdidaktik, Københavns Universitet

Astra har mødt en af forskerne bag SCOPE-projektet, Henriette Holmegaard, der er lektor på Institut for Naturfagenes didaktik på Københavns Universitet, for at blive endnu klogere på science-kapitalbegrebet. “Der er massive mængder af ‘science’ i vores hverdagsliv, og det er vigtigt, at alle har mulighed for at forholde sig kritiske som dannede mennesker. Vi håber, at det (SCOPE-undersøgelsen) kan være med til at løfte feltet – men også at vi får samarbejdet på tværs med feltet med at sikre at alle børn og unge har mulighed for at se sig selv, og at blive set, i science.” , siger Henriette Holmegaard.  

Hør hele interviewet med Henriette Holmegaard podcasten En introduktion til science-kapital og bliv klogere på science-kapital i en dansk skolekontekst her: astra.dk/ifokus/science-kapital