Gå til hovedindhold

Nyt strategiforslag skal styrke undervisning i naturvidenskab

Styrket faglighed, kompetenceløft af lærere og politisk prioritering af naturfagene. Det er hovedanbefalingerne fra en bredt sammensat strategigruppe, der har afleveret anbefalinger til undervisningsminister Merete Riisager.

Målet med strategiforslaget ‘Sammen om naturvidenskab’ er at styrke alle børn og unges naturvidenskabelige almendannelse og fremme deres motivation for at vælge naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser og erhverv.

Bag strategiforslaget står 33 organisationer fra uddannelsesverdenen, arbejdsmarkedets parter og eksperter og praktikere inden for undervisning. Foruden strategigruppen har en lang række interesseorganisationer og andre interessenter deltaget i processen, og en omfattende viden- og praksiskortlægning har dannet en solid forskningsmæssig baggrund for anbefalingerne.

“Det er første gang, at så mange er gået sammen om et fælles udspil til at styrke naturfagene. Det lover godt for fremtiden - for både uddannelser, erhvervsliv og organisationer kan hver især yde vigtige bidrag til at skabe engagerende undervisning, der kan motivere børn og unge,” siger strategigruppens formand, direktør Mikkel Bohm fra Astra.

‘Sammen om naturvidenskab’ indeholder 14 anbefalinger til handling samt en række indsatser fordelt på tre hovedemner:

  1. Styrket og sammenhængende faglighed i uddannelseskæden, så børn og unge motiveres, og deres kompetencer styrkes
  2. Kompetenceløft i samspil med naturfagsdidaktisk forskning for at uddanne og inspirere de bedste fagprofessionelle
  3. Forankring og koordinering af naturvidenskabsindsatserne, så hele samfundet bakker op

Blandt de konkrete forslag er en sammenhængende naturvidenskabelig faglighed fra 0-18 år, attraktive lærer- og pædagoguddannelser, et fælles nationalt kompetenceløft af lærere og pædagoger, øget fokus på teknologi, engineering og it samt samarbejde mellem skoler og virksomheder. Det anbefales, at der iværksættes forsøg med større fagintegration mellem de naturvidenskabelige fag i grundskolen. Desuden skal naturfagsdidaktisk forskning styrkes, og der skal formuleres sciencestrategier på regionalt og kommunalt niveau og handlingsplaner på de enkelte institutioner.

Hent PDF iconstrategiforslaget og læs mere på stemstrategi.dk.

Debat på Folkemødet 

Kan en ny naturvidenskabelig strategi engagere børn og unge?


14 anbefalinger skal styrke de unges STEM-kompetencer. Mød nogle af deltagerne i strategiarbejdet, hør mere om det store arbejde bag anbefalingerne, og deltag i debatten.  Du kan også få en snak med fire unge, der har vundet den naturvidenskabelige konkurrence Unge Forskere.

Det foregår fredag den 16. juni kl. 10.00 - 11.30 i A44 Strandvejens Eventtelt - Danchells Anlæg.


Yderligere information ved direktør Mikkel Bohm, Astra, tlf. 2022 4633, mb@astra.dk.