Gå til hovedindhold

Nyt netværk for de gymnasiale uddannelser

Gymnasielærer mødes på Big Bang 2019 - ©Astra - Foto: Thomas Evaldsen

Hvis eleverne på ungdomsuddannelserne skal blive dygtigere til de naturvidenskabelige fag, skal lærernes faglige og fagdidaktiske kompetencer have et løft. Det skal primært ske gennem netværk og videndeling.

Derfor var repræsentanter fra 85 gymnasier fra hele landet samlet tirsdag den 2. april til det første nationale netværksmøde for naturvidenskabskoordinatorer. Naturvidenskabskoordinator er en ny funktion på de fleste gymnasier. Intentionen er, at de skal være med til at styrke undervisningen i de naturvidenskabelige fag på deres skole.

Gode erfaringer fra andre netværk

Det nye netværk har fokus på fagdidaktik og udvikling af stærke læringsfællesskaber i og mellem fag og gymnasier. Målet med netværket er at udbyde kvalificeret facilitering af netværk inden for de naturvidenskabelige fag med inddragelse af den nyeste viden på området. Det skal sikre, at der sker et løft af lærernes kompetencer. På den måde skal netværket være et supplement til de faglige foreninger for de enkelte naturvidenskabelige fag.

"I Astra har vi allerede gode erfaringer med etablering af faglige netværk som værktøj til at styrke lærernes kompetencer og organisationernes kapacitetsopbygning, og vi glæder os derfor over den store opbakning."


Forankringschef i Astra, Heiko Buch-Illing

Forankringschef i Astra, Heiko Buch-Illing, glædede sig over fremmødet til det første netværksmøde: "I Astra har vi allerede gode erfaringer med etablering af faglige netværk som værktøj til at styrke lærernes kompetencer og organisationernes kapacitetsopbygning, og vi glæder os derfor over den store opbakning."

Form og indhold skabes af deltagerne

På det første nationale netværksmøde var der lagt op til en dialog om netværkets form og indhold. Mødet indledtes med et fagligt oplæg af professor Jens Dolin fra Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet. Dolin talte bl.a. om de centrale fagdidaktiske udfordringer i de naturvidenskabelige fag, hvordan man skaber stærke læringsfællesskaber blandt lærerne og om værdien af samarbejde på langs og på tværs af uddannelseskæden.