Gå til hovedindhold

Nationalt netværksmøde for naturvidenskabskoordinatorer

Gymnasienetværket - Forankring 2019 - ©Astra - Foto: Thomas Evaldsen

Netværket fornyer og forstærker

Det var ikke en tilfældighed, at det nationale netværksmøde for naturvidenskabskoordinatorer (altså dem fra gymnasierne), igen i år blev afholdt sammen med Big Bang-konferencen. For i Astra er det et stort ønske at kombinere forskellige tiltag, så de alle styrkes i fællesskab. 

På netværksmødet deltog omkring 70 naturvidenskabskoordinatorer fra gymnasier over hele landet. Der var samarbejde, fællesskab og udveksling af erfaringer på dagsordenen. Det nationale netværk for naturvidenskabskoordinatorer styrker ikke blot den naturvidenskabelige undervisning lokalt, men har også stor effekt på nationalt niveau. Koordinatorerne mødes flere gange årligt, og her får de mulighed for at udveksle erfaringer, debattere diverse udfordringer og finde et fællesskab med en masse kolleger, de ikke har kontakt med til dagligt.

Brobygger

Netværket kommer naturvidenskabskoordinatorerne til gode på deres eget gymnasium, men påvirker også på tværs af uddannelsesinstitutioner. Særligt overgangen fra grundskole til gymnasiale uddannelser kan være svær, og her er netværket virkelig med til at gøre en forskel for eleverne og deres oplevelse med uddannelsessystemet. 

Naturvidenskabskoordinatorerne fik i år mulighed for at deltage i Big Bang-konferencens mange workshops, oplæg og keynote-foredrag, hvilket ligger godt i forlængelse af koordinatormødets temaer om videndeling, formulering af funktionsbeskrivelse og Naturvidenskabens ABC i et koordinatorperspektiv.  

Vi har valgt at lægge det nationale møde samtidig med Big Bang netop for at understøtte brobygningen mellem uddannelserne. Og ABC'en som tema giver rigtig god mening i forhold til at skabe samarbejde på tværs af fag.

Flemming Sjølin Bauer, Astra

“Vi har valgt at lægge det nationale møde samtidig med Big Bang netop for at understøtte brobygningen mellem uddannelserne. Og at ABC’en så er tema giver rigtig god mening i forhold til at skabe samarbejde på tværs af fag”, siger Flemming Sjølin Bauer, der sammen med Lars Hagelskjær Wieland er ansvarlig for netværket for naturvidenskabskoordinatorer fra gymnasiet.

Netop ABC’en var en del af agendaen denne dag, da det er et nyt undervisningstiltag, som kan være med til at sætte fokus på overgangen mellem uddannelsesniveauer, stærk naturvidenskabelig undervisning og vigtigheden i kendskab til naturvidenskab. Det sås også tydeligt i det interview, der blev vist til netværksmødet, hvor Claus Michelsen, som er en del af ekspertgruppen bag Naturvidenskabens ABC, blev interviewet omkring dette. Her fik naturvidenskabskoordinatorerne et godt indblik i, hvad tankerne bag ABC’en er, hvilket udbytte den kan give, og hvordan de med deres koordinatorfunktion in mente kan relatere ABC'en til den naturfaglige undervisning, der i forvejen foregår på deres gymnasium.

En anbefaling

Reaktionerne fra naturvidenskabskoordinatorerne er positive, når det kommer til udbyttet fra det nationale møde, og meget tyder på, at gymnasierne har taget netværkstankegangen og -arbejdsformen til sig.

Samarbejde med folk, som har samme funktion som én selv, betyder meget. Ens fagkolleger fra hele landet er i samme situation, og vi kan forholde os til hinanden. De indspark, vi får fra hinanden, er super fede!

Pia Halkjær Gommesen, naturvidenskabskoordinator, Faaborg Gymnasium

“Samarbejde med folk, som har samme funktion som én selv, betyder meget. Ens fagkolleger fra hele landet er i samme situation, og vi kan forholde os til hinanden. De indspark, vi får fra hinanden, er super fede!” Pia Halkjær Gommesen, naturvidenskabskoordinator, Faaborg Gymnasium

Det er Astras erfaring, at det giver stor værdi for den enkelte, når der er mulighed for at udveksle viden og erfaringer med fagfæller, og naturvidenskabskoordinatorerne udtrykker da også selv, at de har et behov for at blive understøttet i deres forholdsvise nye funktion, så de i samarbejde med deres kolleger og lokale ledelse kan højne gymnasiets undervisning inden for de naturvidenskabelige fag.

Det nationale netværk for naturvidenskabskoordinatorer er oprettet i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.