Gå til hovedindhold

Motiverende og virkelighedsnær naturfagsundervisning

Masseeksperiment 2021 handler om indeklima ©Astra - Foto: Jakob Vind

De næste tre uger skal flere tusinde elever fra hele landet måle om indeklimaet i skolen påvirker deres koncentrationsevne, for støj, indelukket luft og dårligt lys er trods årtiers fokuseret indsats fortsat hverdag for elever på mange danske skoler og gymnasier.

Med Masseeksperiment 2021 vil det vise sig, hvordan sammenhængen faktisk er mellem indeklimaet og elevernes trivsel og koncentrationsevne. Godt 30.000 elever i grundskoler og gymnasier deltager i Astras Masseeksperiment 2021, som er udviklet i samarbejde med forskere på DTU Byg og med støtte fra foreningen Realdania.

For eleverne er undersøgelsen en kæmpegevinst, lyder det fra programlederen bag Masseeksperiment, ”Vi håber, at eleverne oplever, at deres deltagelse i Masseeksperiment er motiverende og virkelighedsnær naturfagsundervisning, og at de oplever, at de efterfølgende kan handle, gøre noget aktivt for et bedre indeklima og deres egen trivsel på et naturvidenskabeligt, oplyst grundlag,” siger programleder for Masseeksperimentet i Astra, Lene Christensen.

Vi håber, at eleverne oplever, at deres deltagelse i Masseeksperiment er motiverende og virkelighedsnær naturfagsundervisning, og at de oplever, at de efterfølgende kan handle, gøre noget aktivt for et bedre indeklima og deres egen trivsel på et naturvidenskabeligt, oplyst grundlag

Lene Christensen, programleder for Astras Masseeksperiment.

Når Masseeksperiment 2021 er afsluttet, vil hver skole kunne få udleveret egne data efter ønske. Desuden får eleverne et handlekatalog med bud på, hvordan de selv, lærerne og skolen kan ændre adfærden for at forbedre indeklimaet. Det kan for eksempel være at lufte ud flere gange dagligt, ikke sidde i biografopstilling, men i små grupper af hensyn til lyden, at hænge pendler op over bordene i stedet for lysstofrør i loftet eller at lægge et lille gulvtæppe i hyggekrogen i klasselokalet.

Helhedsundersøgelse giver forskerne store forventninger 

Masseeksperiment 2021 er en helhedsundersøgelse. Foruden målingen af CO2-koncentrationen i luften skal eleverne bedømme indeklimaet på andre målte parametre, nemlig belysning, støj, efterklang og temperatur i klasselokalerne.

”Vi har meget store forventninger til undersøgelsen, der for første gang giver os data i kæmpestor skala på tværs af skolerne. Nu opskalerer vi, laver en helhedsundersøgelse og får mere konsistent dokumentation i modsætning til de mindre undersøgelser, der hidtil er lavet. Det er pokkers vigtigt, for vi ved at et dårligt indeklima kan medføre hovedpine og uoplagthed og påvirke elevernes trivsel, læring og præstationsevne”, siger professor ved Sektion for Indeklima på DTU Byg, Jørn Toftum.

Vi har meget store forventninger til undersøgelsen, der for første gang giver os data i kæmpestor skala på tværs af skolerne. Nu opskalerer vi, laver en helhedsundersøgelse og får mere konsistent dokumentation i modsætning til de mindre undersøgelser, der hidtil er lavet.

Jørn Toftum, professor ved Sektion for Indeklima på DTU Byg.

Det er i høj grad eleverne selv, der medvirker til at indsamle data i Masseeksperimentet. Ved hjælp af måleudstyr og vejledninger, leveret af Astra, måler eleverne på seks indeklimaparametre i klasselokalet over to dage med en uges mellemrum i en såkaldt interventionsundersøgelse. Den ene dag gør eleverne, som de plejer i frikvarteret, den anden dag lufter eleverne ud i pausen og forlader klasseværelset imens. Samtidig gennemgår eleverne begge dage en anonym måling af deres trivsel og en test for koncentrationsevne.

Masseeksperiment 2021 gennemføres fra d. 1. november og tre uger frem. Data bliver indberettet af eleverne til forskerne på DTU Byg, der efterfølgende bearbejder tallene. Det forventes, at resultaterne offentliggøres i februar 2022. Senere skal resultaterne af Masseeksperiment 2021 publiceres videnskabeligt.