Gå til hovedindhold

Astra ved Folkemødet  

Folkemødet i Allinge. © Joshua Tree Photography


Hvordan styrker vi dannelse og rekruttering inden for STEM-området? Og hvordan kan fondene styrke udviklingen?

Disse to emner tager Astra op ved årets Folkemøde ved to spændende debatter om torsdagen på Høiers Iscafé.

“2018 er et superspændende år for naturfagene. Der er rigtig meget politisk fokus på vores fagområde - regeringen har i foråret lanceret både en naturvidenskabsstrategi og en teknologipagt. Begge strategier peger på, at det er vigtigt, at vi samler de gode kræfter og får sat fokus på at styrke dannelse og rekruttering inden for de naturvidenskabelige fag. Desuden er der særlig opmærksomhed fra fondenes side, der gerne vil skabe udvikling med deres midler. Ved paneldebatterne vil Astra inddrage vigtige aktører for at drøfte, hvordan udviklingen kan ske,” siger direktør for Astra Mikkel Bohm.

Her er oplæggene til de to debatter:

Sådan styrker vi dannelse og rekruttering inden for STEM

Torsdag d. 14. juni kl. 14 - 15

Danmark har brug for at STEM-fagene får mere fokus i uddannelsessystemet. Hvordan kan det gøres?

Regeringen har netop lanceret en national teknologipagt og har desuden præsenteret en national naturvidenskabsstrategi. Begge initiativer sigter efter at flere unge uddanner sig inden for STEM og at uddannelse og erhverv arbejder endnu tættere sammen. Den danske teknologipagt er inspireret af den hollandske pendant, da man i Holland har haft success med at sætte fokus på sammenhænge på langs og på tværs af forskellige samfundssektorer. Men hvordan kan vi styrke dannelse og rekruttering inden for STEM i en dansk kontekst? Debattens paneldeltagere er relevante aktører fra den danske uddannelses- og styringskæde, og dermed dem, der kan vurdere bedst, hvad der kan give mening på langs og på tværs af sektorer og niveauer mht. STEM.

Deltagere

 • Birgitte Vedersø, formand, Danske Gymnasier
 • Erik Knudsen, rektor, University College Lillebælt
 • Jens Ive, borgmester, Rudersdal Kommune
 • Ulla Didriksen, naturfagskoordinator, Bornholm
 • Søren Thorborg, skolechef, Køge kommune
 • Hanne Roed (R), regionsrådsmedlem i Region Midtjylland

Hvordan kan fondene være forandringsagenter på STEM-området?

Torsdag d. 14. juni kl. 15.45 - 16.45

Centrale aktører diskuterer muligheder og barrierer ved at fonde styrker udviklingen af STEM-området.

De private fonde udgør en vigtig aktør inden for uddannelsessektoren, og i disse år bevæger fondene sig mod at indtage en mere aktiv rolle i forhold til udvikling af sektoren. I kraft af de store beløb, som uddeles hvert år, er det oplagt at diskutere, hvordan fondene mest produktivt kan indgå i udviklingen på uddannelsesområdet. Dette er særligt aktuelt inden for naturfagsområdet, da flere store fonde har fokus på naturfagene. Samtidigt har regeringen igangsat en større satsning i form af Teknologipagten, som skal ‘øge arbejdsstyrkens færdigheder og spore flere unge ind på uddannelser inden for det digitale og teknologiske område’ . Vi ønsker at samle nogle af de centrale aktører for at diskutere muligheder og barrierer ved at fondene spiller en større og større rolle som forandringsagenter i udviklingen af naturfagsområdet.

Deltagere

 • Agi Csonka, programansvarlig, Villum Fonden
 • Mikkel Bohm, direktør, Astra
 • Jan Sølberg, lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
 • Pia Laub Tofte, skoleleder, Paradisbakkeskolen, Bornholm
 • Thomas Jørgensen, rektor, Borupgaard Gymnasium
 • Søren Thorborg, skolechef, Køge kommune
   

Find debatterne i Folkemødets program