Gå til hovedindhold

Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen 2021

Naturfagsvejledernetværksmøde - Forankring - ©Astra - Foto: Jakob Vind

Skoleledelsen og naturfagsvejlederen er centrale aktører for udvikling af naturfagsundervisningen

Den nationale Naturvidenskabsstrategi peger på en række indsatsområder, der skal styrke motivationen for naturfag og naturvidenskab hos børn og unge. For at det kan lykkes er det afgørende, at indsatsområderne understøttes og prioriteres i kommunerne og på skolerne. Derfor inviterer Børne- og Undervisningsministeriet, Skolelederforeningen og Astra til en række arrangementer om skoleledelsens og naturfagsvejlederens centrale rolle for udvikling af naturfagsundervisningen.

Udvikling af lokal handleplan

På “Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen” samarbejder skoleledelsen med naturfagsvejledere eller andre lokale ressourcepersoner på naturfagsområdet om en lokal handleplan for naturfagsområdet på skolen. Undervejs i arrangementet udfoldes udfordringerne på naturfagsområdet, og der gives inspiration til, hvordan samarbejde mellem ressourcepersoner og ledelse kan understøtte en strategisk, systematisk og medinddragende udvikling af skolens naturfaglige kultur. Deltagerne vil i løbet af dagen sammen udarbejde et udkast til deres skoles fælles lokale naturfagshandleplan.

Arrangementerne tager udgangspunkt i konkrete erfaringer med arbejdet med lokale naturfagshandleplaner på skoler og i kommuner. På hvert af arrangementerne vil en værtskommune præsentere sammenhænge mellem nationale og kommunale mål på naturfagsområdet og deres lokale indsatser.

Det får du ud af at deltage

  • Første udkast til din skoles naturfagshandleplan
  • Fælles sprog og vidensgrundlag om naturfag
  • Inspiration til pædagogisk ledelse af naturfagsområdet

Målgruppe

  • Skoleledelse sammen med naturfagsvejledere eller andre ressourcepersoner for naturfagene på grundskoleområdet
  • Kommunale naturfagskoordinatorer

Tilmelding

Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen afholdes tre steder i landet fra den 18. november til den 23. november 2021. Du kan tilmelde dig til her:

Skive: 18. november

Kolding: 19. november

Hvidovre: 23. november