Gå til hovedindhold

En hjælpende hånd til naturfag

Nationalt naturfagskoordinatormøde - Forankring 2018 © Astra - Foto: Jacob Due

80% af landets kommuner har én allerede

Går du nogle gange rundt ude på din skole og tænker: Det ville være fedt, hvis vi prioriterede naturfag højere? Eller måske: Det ville gøre en stor forskel for os som skole, hvis vi kunne få støtte og sparring til vores naturfagsinsats? Så er der gode nyheder!

Der findes nemlig naturfagskoordinatorer i omkring 80 % af de 98 kommuner i Danmark, og det er deres rolle at understøtte og udvikle den naturfaglige kultur i netop deres kommune. Her kan der være tale om kompetenceløft af dig og de andre naturfagslærere i kommunen, sikring af relevante netværk og planlægning, igangsættelse og udførelse af naturfagsindsatser - og det er endda kun et udpluk af, hvad en naturfagskoordinator laver. Men det vigtigste for dig er, at du som lærer kan opnå kommunalt forankret sparring og samarbejde og således også bidrage til at udvikle den naturfaglige kultur ude på din skole. 

Struktureret videndeling

Naturfagskoordinatorene mødes regelmæssigt på tværs af kommunerne. Der sker, når Astra samler dem til de to årlige regionale naturfagskoordinatormøder, hvor der er mulighed for at videndele og forventningsafstemme med andre naturfagskoordinatorer. Det vedrører for eksempel de succeser og udfordringer, som en naturfagskoordinator kan møde, udvikling af og ideudveksling om naturfagskulturer, så de alle kan gøre en endnu større indsats i deres respektive kommuner - og ude på netop din skole.

Det er Astras mål, at der er en naturfagskoordinator i hver kommune, således at hele Danmarks naturfagsundervisning bliver løftet i fællesskab. Ønsker du at finde netop din kommunale naturfagskoordinator, så kig på koordinatorlisten