Gå til hovedindhold

Grøde i regioners STEM-indsatser

Flere regioner er begyndt at udpege 'regionale naturfagskoordinatorer', der i tæt samarbejde med de kommunale naturfagskoordinatorer skal sikre synergi mellem Den nationale naturvidenskabsstrategi og Teknologipagten. Her er eksempler på de seneste fire regionale STEM-indsatser:

Region Midtjylland

Region Midtjylland har lavet et STEM-barometer. Barometeret viser bl.a., at andelen af kvinder på de videregående STEM-uddannelser har ligget stabilt på 30% i perioden 2010-2018, men at optaget på de videregående STEM-uddannelser i samme periode generelt er steget med 56 %.

Region Nordjylland

Region Nordjyllands Udvalg for regional udvikling indstiller Den nordjyske teknologipagt til Regionrådets godkendelse. Teknologipagtens ambition er, at 20 % flere nordjyder tager en STEM-uddannelse på faglært eller videregående niveau frem mod 2028.

Region Hovedstaden

Region Hovedstadens Udvalg for forskning, innovation og uddannelse anbefaler Regionsrådet at godkende en ramme på 4,7 mio. til medfinansiering af nye indsatser i signaturprojektet "Fremtidens tekniske og digitale kompetencer". Indsatserne skal have særligt fokus på gymnasieelever og understøtte, at flere vælger en STEM-uddannelse.

Region Syddanmark

Frist for ansøgninger fra syddanske ungdomsuddannelser til Region Syddanmarks Uddannelsespulje. En del af uddannelsespuljen er til denne ansøgningsfrist øremærket til science, teknologi og grøn omstilling. Allerede før fristens udløb kan regionen konstatere, at der er rekordmange ansøgninger på vej, hvoraf mange handler om STEM og grøn omstilling.