Gå til hovedindhold

Fremtidens helte er naturfaglige talenter

Begejstrede juniordeltagere til Science EXPO - Unge Forskere 2019 ©Jakob Vind

De mest talentfulde elever skal have bedre plads til at udfolde sig, så de kan udnytte deres potentiale. Uden veludviklede kompetencer inden for science, teknologi, engineering og matematik kan vi ikke løse verdens mange udfordringer.

Mere end 150 børn og unge er i disse dage samlet for at deltage i Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence -Unge Forskere. Alle sammen kritiske tænkere, problemløsere og naturvidenskabelige talenter. Elever, som er gode til naturvidenskab og har mulighed for at blive blandt de bedste, hvis potentialet stimuleres. Det er elever, der har viljen og lysten til at gøre en ekstra indsats. Med i alt 100 naturfaglige projekter, har finalisterne fordybet sig i virkelighedsnære naturfaglige problemstillinger. 

Og det bakker H.K.H. Prins Joachim, der er protektor for Unge Forskere, op om: "Science EXPO er et helt særligt sted. Det er her, at vi ser gløden i de unges øjne, når de fortæller om deres projekter. Til Unge Forskere-finalen ser vi en helt særlig passion, som vi skal værne om og dyrke, for det er passionen, kreativiteten, nysgerrigheden og innovationsevnen, der skal sikre fremtiden."

Særlige kendetegn for talenter

Talenterne er ikke blot de indlysende dygtige, som kan være lette at identificere. Nogle af talenterne kan også findes blandt de skoletrætte og utilpassede børn og unge. Kendetegn for talenter kan være, at de er nysgerrige og videbegærlige, har en god hukommelse, ofte har et højt aktivitetsniveau, lærer hurtigt, kan tænke og ræsonnere abstrakt, har stor almenviden, har et godt ordforråd og har stor viden inden for særlige områder. Men talenterne kan også være præget af rastløshed, problemer med sociale relationer til jævnaldrende, urolig og forstyrrende adfærd, stille og indadvendt adfærd og manglende motivation for skolearbejdet.

“Vi ved, at der i de fleste skoleklasser sidder elever, der ville have gavn af et højere fagligt niveau og et højere tempo. Og en del af dem mistrives i skolen, fordi de ikke bliver udfordret og føler sig som en del af fællesskabet. Elever som dem har fantastisk glæde af at deltage i talentaktiviteter som f.eks. Unge Forskere - der oplever de at møde ligesindede, at kunne at fordybe sig og de får mulighed for at give den maks gas, fagligt set, med et tema som de selv har valgt.”
 

Astras talentchef, Nynne Afzelius

Fordybelse og fællesskab motiverer

Mange deltagere i Unge Forskere-konkurrencen vælger senere naturfagsvejen. Som nationalt naturfagscenter arbejder Astra netop for at støtte og fastholde motivationen hos de dygtigste elever. En af metoderne er, at give de unge mulighed for at fordybe sig i virkelighedsnære problemstillinger og for - måske - at vinde den helt store præmie.