Gå til hovedindhold

Første møde i nationalt netværk for naturfagsvejledere

Nationalt naturfagskoordinatormøde - Forankring 2018 © Astra - Foto: Jacob Due

Naturfagsvejledere fra hele landet mødes for første gang i et nyt nationalt netværk faciliteret af Astra. Netværket skal styrke det naturfaglige samarbejde på skolerne og på tværs af landets skoler og kommuner.

Det nyetablerede nationale netværk for naturfagsvejledere afholder sit første årlige møde onsdag den 2. september 2020 i Odense Congress Center. Her bliver der rig mulighed for at få inspiration og viden til arbejdet med naturfagsundervisningen ude på skolerne og ikke mindst sparring og videndeling om naturfagsvejlederfunktionen.

”Vi ved fra vores samarbejde med kommunerne, at naturfagsvejledere spiller en central rolle i udviklingen af naturfagsundervisningen og elevernes læring. Deres samarbejde med skolens ledelse og fagteam om den naturfaglige kultur kan være med til at skabe en rød tråd i elevernes erfaringer med naturfag,” fortæller Elzebeth Wøhlk, konsulent fra Astra. 

Vi ved fra vores samarbejde med kommunerne, at naturfagsvejledere spiller en central rolle i udviklingen af naturfagsundervisningen og elevernes læring. 

Elzebeth Wøhlk, konsulent, Astra

Formålet med mødet er at styrke den enkelte naturfagsvejleder og netværket mellem naturfagsvejlederne fra landets skoler og kommuner. Deltagerne bliver bl.a. præsenteret for cases fra forskellige kommuner med fokus på naturfagsvejledernes rolle og på arbejdet med lokale naturfagshandleplaner. Og de bliver præsenteret for begrebet science-kapital, der kort fortalt dækker over en ny tilgang til elevernes naturfagsdannelse.

Netværk styrker naturfagsundervisningen

Det nationale netværk for naturfagsvejledere er en del af (den tidligere) regerings nationale naturvidenskabsstrategi, der skal være med til at videreudvikle den naturvidenskabelige undervisning for grundskolerne og ungdomsuddannelserne. 

Astra er udpeget som facilitator for netværket, der pt. består af 260 medlemmer fordelt over 81 kommuner. Formålet med netværket er at koordinere den naturfaglige videndeling og samarbejdet på tværs af skoler og kommuner, og ikke mindst at give medlemmerne redskaber til arbejdet med naturfagsundervisningen på den enkelte skole.

Udover det årlige møde giver deltagelsen i netværket naturfagsvejledere og lignende ressourcepersoner inden for naturfagene adgang til en platform for videndeling - og mulighed for at dele erfaringer i netværkets Facebook-gruppe.

Vær med

Har du fået lyst til at deltage i mødet? Tilmeld dig netværket og bliv medlem af Facebook-gruppen “Nationalt netværk for naturfagsvejledere”

Mødet afholdes af Astra i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet og skulle oprindeligt have fundet sted i marts i forbindelse med Big Bang-konferencen, men blev udskudt pga. coronavirus.