Gå til hovedindhold

Big Bang 2019 er faglig forkælelse, godt netværk og en ny ABC

Anja C. Andersen er med til at udvikle Naturvidenskabens ABC. ©Astra - Foto: Thomas Evaldsen

Big Bang er af deltagere blevet kaldt naturfagenes Roskilde Festival - konferencens program er spækket med spændende oplæg, workshops, værksteder og messe. Udover det omfattende program er der masser af mulighed for at møde kolleger på tværs af fag- og kommunegrænser, både i workshops, på messen, og når der er pause fra programmet.

Hvad skal fremtidens underviser inden for naturvidenskab kunne? Og hvordan vækker man elevernes interesse for naturvidenskabelige løsninger, der skal sikre klodens fremtid? Det er blot nogle af de emner, der får 1.500 naturfaglige undervisere, fagfolk, universitetsfolk og formidlere til at deltage i Big Bang-konferencen, som i år afholdes i Odense Congress Center 2. - 3. april.

Konferencens 10 spor har masser af bud på, hvordan man som lærer kan skabe interesse for naturvidenskab, bl.a. ved at vise eleverne, hvad fagene kan bruges til i praksis. Det gælder i kampen for en løsning på miljø- og klimaproblemer, og i arbejdet med engineering og den teknologiske udvikling. Andre spor fokuserer på didaktik, lærerkompetencer og samarbejde og overgange mellem uddannelsesniveauerne. 

På messeområde og værksteder kan man afprøve de nyeste undervisningsmidler, og så er der de store oplæg med kendte naturvidenskabelige profiler.

Spændende oplægsholdere

Undervisningsministeriet har fortsat fokus på naturfagene. Der er bl.a. nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til Naturfagenes ABC, som skal give inspiration til en mere sammenhængende naturfagsundervisning, og introduktion til grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser. Dette arbejde præsenteres ved konferencen af gruppens formand, astronom og astrofysiker Anja C. Andersen, som er professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskab og teknologi.

“Det er vigtigt, at børn og unge i en tidlig alder får en generel indsigt i og begejstring for naturvidenskaben - vi skal alle kunne forholde os til den naturvidenskab, der omgiver os. Naturvidenskab giver viden og forståelse, som kan være med til at løfte barren for politiske debatter og beslutninger. Arbejdet med ABC’en har været at forsøge at indkredse de bærende naturvidenskabelige principper og kernefaglige nedslagspunkter, som er vigtige for børns naturvidenskabelige dannelse i den danske grundskole og på ungdomsuddannelserne,” siger Anja C. Andersen.

For at skabe indsigt i naturvidenskaben, kræver det sammenhæng mellem fagene - det fortæller professor Claus Michelsen, som er leder af Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring på SDU. Her arbejder man med  tværfaglige og mere sammenhængende undervisning i matematik, naturfagene og teknologi fra dagtilbud til videregående uddannelse for at skabe de bedste læringsmuligheder.

Han argumenterer i sit oplæg for, at modelleringskompetencen er de naturvidenskabelige fags unikke bidrag til, at eleverne forlader skolen som oplyste borgere, der er klædt på til at tage ansvar og bidrage til at løse de udfordringer, vi står over for. Og at de er i stand til at reflektere over naturvidenskabernes og teknologiens rolle i samfundsudviklingen.

Jorden kalder deltagerne

FN’s bæredygtighedsmål er en omfattende og nødvendig ambition for klodens fremtid, hvor især truslen fra klimaforandringer er central. Men hvad betyder bæredygtighed egentlig? Hvad kan vi selv gøre for at leve bæredygtigt? Og hvordan kommer klimaforandringer til at påvirke vores hverdag? 

Ved en åben debat giver to eksperter deres perspektiv på, hvordan vi kan skabe en bæredygtig fremtid og give planeten sikkert videre til næste generation. Derefter får deltagerne selv mulighed for at deltage i debatten - via smartphones kan man stille spørgsmål, der vil blive vist på en storskærm.

Panelets eksperter er professor Jens Hesselbjerg Christensen fra Niels Bohr Institutet og professor Katherine Richardson fra Sustainability Science Center på Statens Naturhistoriske Museum. Moderator er verdensmålskonsulent Martin Keller fra afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune (af mange nok også kendt som halvdelen af tv-duoen Martin og Ketil).

Netværk, netværk, netværk

Derudover bruger mange Big Bang-konferencen som mødested for netværk - der stilles gratis lokaler til rådighed til netværksmøder. Og faktisk har konferencen også været arnestedet for dannelse af netværk, fx DASERA, en forening for primært danske naturfagsdidaktiske forskere.

I år har et helt nyt netværk debut på konferencen. Det er Netværk for Naturvidenskabskoordinatorer, som Undervisningsministeriet og Astra har taget initiativ til. Netværket, som allerede tæller omkring 100 gymnasielærere, skal være en støtte for arbejdet med at udvikle skolens naturvidenskabelige kultur og løfte undervisernes fagdidaktiske viden og kompetencer, hvilket er i tråd med regeringens nationale naturvidenskabsstrategi. 

Se hele Big Bang-programmet her, og følg konferencen på #bbdk19