Gå til hovedindhold

Engineering rykker ind i grundskolen på Engineering Day

Engineering Day. © Engineer the Future/Mikal Schlosser

Engineering Day er kommet for at blive! Sidste år deltog mere end 3.000 elever landet over ved Engineering Day 2017, og nu har du igen mulighed for at bringe engineering-metoden ind i undervisningen, når Engineering Day 2018 løber af stabelen i uge 45.

Alle landets naturfagslærere inviteres igen i år til at deltage og lade deres elever kaste sig ud i at udvikle naturfaglige løsninger på konkrete problemer.

Engineering Day er gratis og foregår lokalt på din skole en valgfri dag i uge 45, hvor du kan vælge mellem to spændende opgaver udviklet specifikt til mellemtrinnet og udskolingen. Begge opgaver lægger op til et fire-timers forløb, men I kan med fordel strække forløbet ud til et længere projekt, hvis I vil. Enkelte klasser vil desuden få mulighed for at deltage på nogle af landets sciencecentre.

Samfundsudfordringer er indbygget

Sammen med opgaverne følger en udførlig lærervejledning med forslag til, hvordan Engineering Day 2018 bliver en succes i din klasse. Helt konkret er målet, at eleverne skal opnå erfaringer med at arbejde i en styret proces, hvor de løbende undersøger, får ideer, konkretiserer, konstruerer og forbedrer en løsning. Med en naturfaglig tilgang får eleverne mulighed for at arbejde med nogle af de helt store samfundsudfordringer, vi står over for i dag, og de bliver samtidig inspireret til at dykke dybere ned i det naturfaglige felt.

Evalueringen fra 2017 viste, at 99 procent af de deltagende lærere ville anbefale Engineering Day til en kollega og de lagde særligt vægt på, at Engineering Day styrkede elevernes engagement, motivation og faglige viden inden for naturfag.     

Engineering Day er en del af projektet Engineering i skolen, der har som formål at bringe engineering ind i naturfagsundervisningen i grundskolen og derigennem skabe større interesse for naturfag og teknologi.Ønsker du at modtage dette års Engineering Day-opgaver samt lærervejledning, kan du tilmelde dig på Engineeringday.dk.   

Opgave 1: Byg boliger til Brasiliens børn (mellemtrin)  

I Brasiliens næststørste by Rio de Janeiro bor mange af byens børn under trange og usle forhold i slumområder, kaldet favelaer. Her er de primitive huse ofte utætte og nedslidte, da familierne ikke har råd til at købe ordentlige byggematerialer.

I denne opgave skal eleverne designe en model af en etagebygning, der kan erstatte nogle af favelaernes primitive huse. Bygningen skal være så høj og stabil som muligt, men byggeriet skal samtidig holde sig inden for budgettet og gerne gøre brug af bæredygtige materialer.

Gennem opgaven opnår eleverne erfaringer og viden om forskellige materialer og geometriske former, konstruktionsteknikker, ingeniørens arbejdsmetode samt økonomisk budgetstyring.

Opgaven er primært udviklet til mellemtrinnet, men kan også bruges i udskolingen.

Opgave 2: Design et hus, der ikke kan drukne (udskoling)

Prognoser siger, at vandstanden i Danmark kan stige op til 140 centimeter i løbet af det 21. århundrede på grund af et stadigt varmere klima. Derfor forventer man, at flere huse i fremtiden bliver oversvømmet.

I denne opgave skal eleverne designe et oversvømmelsessikret hus med udvalgte materialer. I opgaven indgår øvelser med at undersøge forskellige materialers brudstyrke og sugeevne, og herudfra skal eleverne selv vurdere, hvilke materialer der bedst egner sig til at konstruere med. Efterfølgende skal huset designes i et 3D-tegneprogram.

Gennem opgaven opnår eleverne erfaring og viden om forskellige materialers egenskaber, undersøgelser i naturfag og ingeniørens arbejdsmetode. Eleverne får også erfaring med at bruge et 3D-tegneprogram. Alt afhængig af hvordan Engineering Day tilrettelægges af den enkelte lærer, kan fagbegreber som drivhusgasser, stormfloder, klimaforandringer og menneskets påvirkning af naturen komme på tale.

Opgaven er primært udviklet til udskolingen, men kan også bruges på mellemtrinnet.

Engineering i skolen er et samarbejde mellem Engineer the future, Naturvidenskabernes Hus, Astra og VIA University College. Projektet er finansieret af Villum Fonden, Industriens Fond, Lundbeckfonden og A. P. Møller Fonden.