Gå til hovedindhold

Astra - Det nationale naturfagscenter

Mikkel Bohm byder velkommen til Big Bang 2017 - Foto: Thomas Evaldsen © Astra

Astra har den 22. november 2018 fået et nyt lovgrundlag - Lov om nationalt naturfagscenter. Det nye lovgrundlag fastsætter Astras formål således: Centret har til formål at styrke kvaliteten af undervisning i naturfag og naturvidenskab og fremme interessen for og rekrutteringen til uddannelse og beskæftigelse inden for naturvidenskab. Centret skal desuden bidrage til at styrke vidensgrundlaget for fornyelse og udvikling af undervisningen i naturfag og naturvidenskab. (§1)

I Astra er vi meget tilfredse med det nye lovgrundlag. Det er en god ramme for Astras virke, som både sætter retning og indeholder fleksibilitet, så vi kan agere inden for et område, der lige nu er i en rivende positiv udvikling med både politisk og fondsmæssigt fokus.

Mikkel Bohm, direktør, Astra

 

Bred opbakning til naturfagsområdet

"Lovændringen er enstemmigt vedtaget, hvilket vidner om, at kompetencer inden for naturvidenskab og naturfag nyder opbakning fra alle dele af samfundet - for hvordan skulle vi ellers imødekomme FN’s 17 Verdensmål og andre globale udfordringer?”, siger direktør Mikkel Bohm.

Som nationalt naturfagscenter er Astra en samlende aktør i kraft af centrets rolle som både videns- og netværkscenter, og med det opdaterede lovgrundlag kan medarbejderne nu se frem til at fortsætte det vigtige arbejde med at udvikle naturfag og naturvidenskab i samarbejde med de mange andre aktører fra både den private og offentlige sektor.