Gå til hovedindhold

Syddansk STEM-seminar med politikere

Der er behov for, at flere danske unge interesserer sig for og uddanner sig inden for naturvidenskab, teknisk videnskab og sundhedsvidenskab.

I efteråret 2018 tilbød Astra alle fem regioner samarbejde om regionale møder for politikere fra kommuner og region med fokus på sammenhængende naturfagsudvikling. Region Syddanmark takkede ja og derfor mødtes kommunale og regionale politikere, skolechefer, naturfagskoordinatorer m.fl. til et regionalt seminar om STEM den 20.3.19 i Nordborg.

Seminarets formål

Bag seminaret stod Region Syddanmarks udvalg for uddannelse og arbejdskraft samt Astra.
Seminarets formål var at styrke politikeres baggrund for at vurdere, hvad der virker og hvad kommuner og region egentlig kan gøre for at løfte STEM-området.

Seminarets arbejdsspørgsmål var: Hvad får elever til at vælge naturfag?

Seminarets forløb

A

Velkomst

v/ Bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen, Danfoss og udvalgsformand Tage Petersen, Region Syddanmark

B

Orientering om, hvordan Universe Science Park bidrager til at løfte naturfag/STEM

v/ Adm. direktør Torben Kylling Petersen

C

Interview med elever

I hold på to interviewede deltagerne elever, der deltog i Unge Forskeres semifinale hos Universe Science Park (NB. Fem af de interviewede elever var på hold, der kvalificerede sig til Unge Forskeres finale, Science Expo, den 28.-30. april i Bella Center Copenhagen)

D

2x 15 min. oplæg efterfulgt af debat i to grupper:

1) Derfor virker Esbjerg Kommunes Sciencestrategi!  
Baggrund og argumenter for, hvorfor Esbjergs Sciencestrategi virker
v/ Formand for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, Esbjerg Kommune

 

2) Region Syddanmarks forslag til indsatser på STEM-området - hvorfor?
Regionens arbejde og indsatser på STEM-området
v/ Formand for udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Tage Petersen, Region Syddanmark

E

Opsamling af ideer og forslag i smågrupper og i plenum på post-its:

1) En ide, vi tager med os hjem:

  • Netværk på tværs af skoler og institutioner (dagtilbud, folkeskole, ungdomsuddannelser)
  • Lad os lære af det, der virker!
  • Vær OBS på overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelser
  • Hvad skal læringen bruges til? - gør det tydeligt hver gang!

2) Forslag til regionens videre arbejde og indsatser på STEM-området:

  • Kik på det, der virker og hjælp os med at dele det i form af video/oplæg/pjecer/materialer etc.
  • Projektbaseret undervisning via efteruddannelse af lærere og tværfagligt arbejde med matematik,
  • Undersøgelse/forskning i uddannelsesvejledning - hvad virker?
  • Tag afsæt i regionens erfaringer
  • Fælles opsamling på evalueringer af projekter støttet af regionens uddannelsespulje

 

Ideer og forslag fra deltagerne

1) En ide, vi tager med os hjem:

- Netværk på tværs af skoler og institutioner (dagtilbud, folkeskole, ungdomsuddannelser)
- Lad os lære af det, der virker!
- Vær OBS på overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelser
- Hvad skal læringen bruges til? - gør det tydeligt hver gang!

2) Forslag til regionens videre arbejde og indsatser på STEM-området:

- Kik på det, der virker og hjælp os med at dele det i form af video/oplæg/pjecer/materialer etc.
- Projektbaseret undervisning via efteruddannelse af lærere og tværfagligt arbejde med matematik.
- Undersøgelse/forskning i uddannelsesvejledning - hvad virker?
- Tag afsæt i regionens erfaringer.
- Fælles opsamling på evalueringer af projekter støttet af regionens uddannelsespulje.

Stadig behov for flere unge til STEM-fagene

I tilknytning til seminaret lancerede Region Syddanmark deres Uddannelsesbarometer 2018.

Selv om antallet af optagne unge på de videregående scienceuddannelser på de syddanske uddannelsesinstitutioner er steget markant siden 2006, er der ifølge Region Syddanmarks 'Handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-19' stadig behov for flere unge med interesse og uddannelse inden for science, teknologi, ingeniørfag og matematik, de såkaldte STEM-fag.

Heldigvis viser Uddannelsesbarometer 2018, at de fælles anstrengelser i Scienceregion Syddanmark fortsat bærer frugt. Fx stiger andelen af optagne på videregående scienceuddannelser i Syddanmark mere end landsgennemsnittet jnf. nedenstående figur:

STEM-seminar Syddanmark Tage Petersen - Forankring 2019

 

STEM-seminar Syddanmark Tage Petersen - Forankring 2019

Tage Petersen, formand for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft i Region Syddanmark udtaler:

Det er positivt, at både antallet og andelen, der vælger en videregående scienceuddannelse, er steget. Det er et vigtigt område i forhold til vores uddannelsesindsats. Når det er sagt, skal vi dog ikke hvile på laurbærrene, for der er stadig behov for flere unge med interesse for og uddannelse relateret til naturvidenskab, teknisk videnskab og sundhedsvidenskab

Region Midtjylland har besluttet sig for at gennemføre et lignende møde for  kommunale og regionale politikere i efteråret 2019.