Gå til hovedindhold

200 mio. kr. til nyt nationalt naturfagligt samarbejde

Messe - Bjørnedyr - Big Bang 2016

Et nyt ambitiøst initiativ, der involverer professionshøjskoler, universiteter og grundskoler i hele landet, skal bidrage til at øge danske børn og unges naturfaglige dannelse. VILLUM FONDEN og Novo Nordisk Fonden har netop bevilget i alt 200 mio. kr. til Naturfagsakademiet NAFA. NAFA er et nyt nationalt program, der skal fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen ved at styrke uddannelse af kommende og nuværende naturfagslærere.

I programmet indgår alle landets professionshøjskoler, fire universiteter, det nationale naturfagscenter Astra og godt 200 grundskoler i 30 kommuner i et forpligtende samarbejde.

”For mig er det helt særlige ved NAFA, at vi styrker den røde tråd mellem alle led fra skole til læreruddannelse og forskning. Med NAFA skaber vi en langvarig og bæredygtig kapacitetsopbygning i alle de led, som i mange år fremover vil gøre en forskel for den naturfaglige dannelse i Danmark,” siger formanden for Danske Professionshøjskoler og rektor for Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann.

For mig er det helt særlige ved NAFA, at vi styrker den røde tråd mellem alle led fra skole til læreruddannelse og forskning. Med NAFA skaber vi en langvarig og bæredygtig kapacitetsopbygning i alle de led, som i mange år fremover vil gøre en forskel for den naturfaglige dannelse i Danmark

Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler og rektor for Københavns Professionshøjskole.

Baggrunden for NAFA er bl.a., at fagmiljøerne oplever, at børn og unges interesse for naturfag svækkes gennem deres formelle skolegang. I 2018 viste et studie, at interessen for naturfag i gennemsnit falder en fjerdedel mellem mellemtrinnet og udskolingen, især hos pigerne. De unges interesse for andre fagområder falder til sammenligning kun ca. en tiendedel (DEA, 2018).

Naturfagslæreren i fokus

NAFA skal opfylde sit ambitiøse formål om at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning gennem tre store indsatser.

1. Naturfagsundervisning i grundskolen skal styrkes gennem udvikling af bæredygtige modeller for efter- og videreuddannelse af naturfagslærere i samarbejde med kommunerne.

2. Den naturfaglige læreruddannelse skal styrkes gennem kompetenceudvikling af læreruddannere på professionshøjskoler og tilbud rettet mod de lærerstuderende.

3. Den forskningsbaserede viden om naturfagsundervisning og naturfagsdidaktik skal styrkes gennem oprettelse af et Center of Excellence in Science Education, CESE, som bygger bro mellem universiteternes forskning og lærernes didaktiske praksis på læreruddannelserne og ude i klasselokalerne.

”Der er brug for et robust rygstød til den naturfaglige dannelse, ikke mindst i lyset af den grønne dagsordens fundamentale betydning og presserende aktualitet” siger Stefan Hermann. Han glæder sig over de to fondes interesse og støtte.

Berith Bjørnholm, chef for Novo Nordisk Fondens bevillinger inden for Uddannelse & Formidling, siger:”Novo Nordisk Fonden ønsker at styrke børn og unges motivation for naturvidenskab og teknologi. Her spiller lærerne en afgørende rolle. Med støtten til NAFA vil vi bidrage til en langsigtet styrkelse af både uddannelse og efteruddannelse af naturfagslærerne på læreruddannelsen og i grundskolen, og vi er begejstrede over, at initiativet bygger på et ambitiøst samarbejde på tværs af uddannelseskæden,” siger Berith Bjørnholm, chef for Novo Nordisk Fondens bevillinger inden for Uddannelse & Formidling.

I VILLUM FONDEN er der også ros og høje forventninger til projektet: ”Det er flot, at alle professionshøjskoler er gået sammen om at styrke de naturfaglige miljøer på læreruddannelsen på tværs og skabe gode modeller for efteruddannelse af lærere ude i skolen. Og med samarbejdet med universiteterne er der skabt grobund for superspændende forsknings- og udviklingsprojekter. I VILLUM FONDEN er vi glade for at kunne støtte indsatsen, som helt sikkert vil give danske børn og unge en god ballast, når de skal ud at løse de store udfordringer i fremtidens samfund,” siger Agi Csonka, programchef for Børn, unge og science.

I Astra er vi meget begejstrede for det stærke og langsigtede samarbejde, der nu er skabt i NAFA. Den vigtigste enkeltfaktor for at styrke elevernes naturfaglige dannelse er veluddannede lærere - og det er netop her, NAFA sætter ind, både ift. nuværende og kommende lærere. Det er en stor dag for naturfagsdanmark

Mikkel Bohm, direktør for Astra - det nationale naturfagscenter.

I det nationale naturfagscenter Astra er vi meget begejstrede for det stærke og langsigtede samarbejde, der nu er skabt i NAFA. Den vigtigste enkeltfaktor for at styrke elevernes naturfaglige dannelse er veluddannede lærere - og det er netop her, NAFA sætter ind, både ift. nuværende og kommende lærere. Det er en stor dag for naturfagsdanmark, siger Mikkel Bohm, direktør for Astra - det nationale naturfagscenter.

Fakta om NAFA

  • NAFA er støttet med 200 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN.

  • NAFA’s programperiode er 2021-2028.

  • NAFA’s formål er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af naturfagslærere.

  • NAFA har tre hovedindsatser: udvikling af kompetenceudviklingsmodeller i grundskolen, kapacitetsopbygning på læreruddannelsen og naturfagsdidaktisk forskning.

  • NAFA-konsortiet er landsdækkende og består af 11 partnere: seks professionshøjskoler, fire universiteter og det nationale naturfagscenter Astra.

  • NAFA samarbejder med ca. 200 grundskoler i 30 kommuner landet over i programperioden.