Gå til hovedindhold

Opdaterede faghæfter for naturfagene 2019

De vejledende læseplaner er blevet revideret med virkning fra skoleåret 2019/2020 - og skal være med til at sikre bedre sammenhæng mellem fagene.

Bindingerne i Fælles Mål er løsnet, så der nu er større råderum til lærernes tilrettelæggelse af undervisningen. Det er blevet tydeligere, at det er folkeskolens formål, der er det øverste styrende dokument, og at de øvrige bindende dokumenter i rækkefølge herefter er fagets formål, de fire kompetenceområder, læseplanen og så Fælles mål. 

Bedre sammenhæng i alle fag

Der er i de nye læseplaner sikret en bedre sammenhæng mellem de fire fag. Det er således blevet tydeligt at læse den progression, der er tiltænkt i fagene fra 1. klasse til den afsluttende prøve.

Størstedelen af faghæfterne er enslydende. Har du som biologilærer læst dit faghæfte, så har du allerede læst en stor del af faghæfterne for fysik/kemi og geografi. 

Hvordan begrebet kompetence skal forståes beskrives nu fyldigt under hver enkelt kompetenceområde og er fremhævet med blåt. 

Emnevalget for de fællesfaglige fokusområder er givet fri 

Underviser du i overbygningen skal du være opmærksom på, at emnevalget for de fællesfaglige fokusområder er givet fri, men de seks tidligere emner kan naturligvis sagtens fortsat anvendes. Tilgengæld skal de nu leve op til mindst to ud af tre nye kriterier:

  • Det skal inddrage elevernes egne undersøgelser i lokalområdet.
  • Det skal inddrage elevernes arbejde med teknologi.
  • Det skal inddrage interessemodsætninger, så eleverne får mulighed for at tage stilling.

Problembaseret undervisning - fra indskoling til udskoling

Endelig er der nu også skitseret en større sammenhæng i undervisningen så de fællesfaglige forløb ikke er alene om at være problembaserede. Problembaseret undervisning fremhæves nu som en del af fagenes identitet, og er en undervisningsform, der går igen i den fagopdelte undervisning.

Hvis du leder efter inspiration til, hvordan du kan gennemføre tiltagene i din egne undervisning, så læs fx mere problembaseret undervisning i undervisningsvejledningens kapitel 3. Her kan du blandt andet læse om 5 E- og engeinering metoderne. Du kan finde eksempler på undervisningsmaterialer hos Astra med afsæt i 5E og Enginering.
 

Problembaseret undervisning i mellemtrinnet 

Underviser du på mellemtrinnet, så skal du være opmærksom på, at eleverne allerede her bør arbejde med to særligt tilrettelagte problembaserede undervisningsforløb.